Word 2016 – Tekst maken met de computer

Rating:
( 0 )
104 pages
Language:
 nl
Met het werkboek Word 2016 Basis leer je als eindgebruiker alle benodigde basishandelingen uit te voeren in de tekstverwerker en maak je kennis met de elementaire functies en opties.
This is a Business eBook
Business subscription free for the first 30 days, then $5.99/mo
 
Access this book on our eReader, no adverts inside the book
Latest eBooks
About the author

Peter Scharpff is oorspronkelijk afkomstig uit de computer-linguïstische hoek. Zijn wetenschappelijke focus lag op de interactie tussen mens en machine, vooral op de spraak- en taaltechnische kant daarvan. Behalve het ontwikkelen van materiaal voor trainingsdoeleinden op het gebied van kantoorautomat

Description
Content

Tekstverwerken is een van de meest uitgevoerde taken op de pc. Net als zo veel anderen wil je een tekstverwerker inzetten voor het schrijven van brieven, rapporten en verslagen. Maar het typen van tekst is ook in veel andere situaties nodig, denk aan e-mails, reacties, forumpostings, blogs, enzovoorts. En ook bij het maken van een presentatie in PowerPoint of het verzamelen van gegevens in rekenbladprogramma Excel of in een kaartenbak (tabel) in Access ben je bezig met teksten invoeren. Dus sowieso is de vaardigheid om goed te kunnen tekstverwerken, erg handig.

Het werkboek Word 2016 Basis heeft tot doel om je als eindgebruiker vertrouwd te maken met de elementaire functies en opties van dit tekstverwerkingsprogramma.

 1. Inleiding
 2. Tekstverwerken
  1. Inleiding
  2. Teksten maken
  3. Vorm en inhoud
  4. Tekst buiten de tekstverwerker
 3. Basishandelingen
  1. Inleiding
  2. Starten
  3. Tekst typen
  4. Opslaan
  5. Sluiten
  6. Een nieuw document
  7. Een bestand openen
  8. Word verlaten
  9. Oefening
 4. Aanpassingen
  1. Inleiding
  2. Wijzigingen
  3. Selecteren
  4. Het Klembord
  5. Oefening
 5. Opmaak
  1. Inleiding
  2. Tekstniveaus
  3. Opmaak van tekens
  4. Stijlen
 6. Speciale tekens
  1. Inleiding
  2. Toetsenbord
  3. Codes
  4. Symbolen
  5. Oefening
 7. Zoeken en vervangen
  1. Inleiding
  2. Zoeken
  3. Opgemaakte tekst
  4. Vervangen
  5. Binnen een selectie
  6. Alleen opmaak zoeken/vervangen
  7. Oefening
 8. Spellingcontrole
  1. Inleiding
  2. Spelling
  3. Grammaticale controle
  4. Oefening
 9. Alinea-opmaak
  1. Inleiding
  2. Hulpmiddelen
  3. Nieuwe alinea
  4. Uitlijnen
  5. Inspringen
  6. Opsomming
  7. Omkaderen
  8. Regelafstand
  9. Nogmaals stijlen
  10. Oefening
 10. Afdrukken
  1. Inleiding
  2. Afdrukvoorbeeld
  3. Elektronische publicatie