Categories Pricing Corporate
Free Textbook

Strukturerad Programmering med C++

0 Reviews
283
Language:  Swedish
Boken Strukturerad programmering med C++ är tänkt att användas som studiematerial i kursen Strukturerad Programmering med C/C++ på högskola och universitet.
Download free PDF textbooks or read online. Less than 15% adverts
Business subscription free for the first 30 days, then $5.99/mo
Description
Content

Boken Strukturerad programmering med C++ är tänkt att användas som studiematerial i kursen Strukturerad Programmering med C/C++ på högskola och universitet. Den fungerar även bra som självstudiematerial.

Varje avsnitt innehåller teoretiska delar och programmeringsexempel. I slutet av varje avsnitt finns även en samling övningar som du kan träna på. I slutet av kompendiet hittar du facit till övningarna.

Avsikten är i första hand att lära ut hur man "tänker programmering" och i andra hand lära ut C -kod. Därför kommer jag att lägga stor vikt vid hur man närmar sig problemlösningen och förbereder kodningen.

 1. Om kompendiet och kursen
 2. Introduktion till programmering
 3. Vad innebär det att programmera
 4. JSP
 5. Kodning
 6. Kompilering och länkning
 7. Att komma igång med Visual C++
 8. Variabler
  1. Inledning
  2. Varför variabler
  3. Deklarera variabler
  4. Tilldelning
  5. Initiera variabler
  6. Konstanter
  7. Mer om tilldelning av värden
  8. main-funktionen
  9. Läsa in och skriva ut
  10. Ett inmatningsprogram
  11. Formaterad utskrift
  12. Antal decimaler
  13. Antal positioner
  14. Faktura-program
  15. Program för tidskonvertering
  16. Typkonvertering
  17. Slumptalsgeneratorn
  18. Spelprogram
  19. Sammanfattning
  20. Övningar
 9. Selektioner och loopar
  1. Inledning
  2. Selektion
  3. if-satsen
  4. Prisberäkningsprogram
  5. Jämförelseoperatorer
  6. Jämnt eller udda
  7. else if
  8. and (&&) och or (||)
  9. Villkorlig inläsning
  10. switch-satsen
  11. Meny-program
  12. Loopar
  13. while-loopen
  14. for-loopen
  15. Summa-program
  16. Dubbelloop
  17. Kasta tärning
  18. Kasta tärningar
  19. Bryta inläsning med Ctrl-Z
  20. Tipsrad
  21. Ekvation
  22. Bryta loop – break
  23. Sammanfattning
  24. Övningar
 10. Vektorer
  1. Inledning
  2. Varför vektorer
  3. Deklarera vektor
  4. Initiera vektor
  5. Kopiera en vektor
  6. Jämföra vektorer
  7. Medelvärde
  8. Försäljarstatistik
  9. Artikelregister, sökning
  10. Två-dimensionell vektor
  11. Sortering
  12. Sökning i sorterad vektor
  13. Sammanfattning
  14. Övningar
 11. Strängar
  1. Inledning
  2. Datatypen char
  3. Meny-program
  4. Meny-program med loop
  5. Julgran
  6. int - char
  7. Å, Ä, Ö
  8. Strängvektor, char[]
  9. Längden av en sträng
  10. Versal – gemen
  11. Initialer
  12. Jämföra två strängar
  13. Kopiera strängar
  14. Vektor med strängvektorer
  15. Sortera strängar
  16. Delsträng
  17. Sätta ihop strängar
  18. Byta plats på för- och efternamn
  19. Kryptering
  20. Slumpa lösenord
  21. Översättningstabell
  22. Sammanfattning
  23. Övningar
 12. Funktioner
  1. Inledning
  2. Vad är en funktion
  3. Medelvärde
  4. Anropa funktion
  5. Flera return-satser
  6. Minsta av tre tal
  7. Minsta element i vektor
  8. Vektor som parameter
  9. Funktion och underfunktion
  10. Funktion utan returvärde
  11. Byta ut tecken i sträng
  12. Deklarationsområde
  13. Ord-programmet
  14. Överlagrade funktioner
  15. Deklaration - definition
  16. Header-filer
  17. Referensparametrar
  18. Parametrar med default-värden
  19. Rekursiva funktioner
  20. Sammanfattning
  21. Övningar
 13. Filer
  1. Inledning
  2. Strömmar
  3. Läsa från ström
  4. Skriva till ström
  5. Koppla fil till ström
  6. Ett helt program för skrivning
  7. Ett helt program för läsning
  8. Ny post i slutet på filen
  9. Artiklar och priser
  10. Leta efter artikels pris
  11. Sortera filen i minnet
  12. Ändra i fil
  13. Kopiera fil
  14. Sammanfattning
 14. Pekare
  1. Inledning
  2. Vad är pekare
  3. Deklarera pekare
  4. Tilldela värden till pekare
  5. Adresser och char-pekare
  6. cout och char-pekare
  7. Prisprogram med pekare
  8. Pekararitmetik
  9. Skatteprogram
  10. Funktioner och pekare
  11. Dynamiskt minne
  12. Sammanfattning
  13. Övningar
 15. Strukturer
  1. Inledning
  2. Vad är en struktur
  3. Deklarera strukturer
  4. Deklarera och initiera strukturvariabler
  5. Tilldela värden till strukturmedlemmar
  6. Ett strukturprogram
  7. Vektor med strukturvariabler
  8. Pekare till struktur
  9. Strukturer i det dynamiska minnesområdet
  10. Struktur som funktionsparameter
  11. Sammanfattning
  12. Övningar
 16. Facit
 17. Selektioner och loopar
 18. Vektorer
 19. Strängar
 20. Funktioner
 21. Filer
 22. Pekare
 23. Strukturer
 24. Länkar
About the Author

Kjell Bäckman