SRF Redovisning 2015

Ratings:
( 0 )
1123 pages
Language:
 Swedish
SRF-boken innehåller aktuella lagar och rekommendationer inom redovisning. Boken innehåller även SRF:s mallar för upprättande av årsredovisning, ett avsnitt om företagsanalys samt BAS-kontoplanen.
This is a free eBook for students
Sign up for free access
Download free textbooks as PDF or read online. Less than 15% adverts
 
Free 30-day trial
Business subscription free for the first 30 days, then $5.99/mo
Latest eBooks
About the author
Description
Content

SRF-boken innehåller aktuella lagar och rekommendationer inom redovisning. Boken innehåller även SRF:s mallar för upprättande av årsredovisning, ett avsnitt om företagsanalys samt BAS-kontoplanen.

  1. Redovisningsförfattningar
  2. Bokföringsnämnden BFN
  3. Bokföringsnämndens K-regelverk
  4. Företagsanalys med redovisningsinformation
  5. SRF-mallar för årsredovisning
  6. SRFU - SRFs uttalanden i redovisningsfrågor
  7. BAS-kontoplanen 2015
  8. Sökordsregister