Programmeren Compendium

Makkelijk Leren

by Walter Ostendorf
Rating:
( 16 )
126 pages
Language:
 Dutch
Het programmeren compendium is een praktische handleiding voor C programmeren.
This is a free eBook for students
Download free textbooks as PDF or read online. Less than 15% adverts
 
Business subscription free for the first 30 days, then $5.99/mo
Latest eBooks
Description
Content

Het programmeren compendium is een praktische handleiding voor C programmeren. Leer de theorieën toepassen in de praktijk. Naast C komen ook de andere belangrijke programmeertalen aan bod. Het gratis boek is handig voor eerstejaars en beginnend programmeurs.

Slechte programma's bestaan. Slechte programmeurs ook. Slechte programma's zijn gemaakt door slechte programmeurs. Er is wel eens gezegd: programmeren is een ambacht. Daar valt wel het een en ander op af te dingen maar programmeren vergt zeker een bepaalde handigheid. Één mythe moet alvast de wereld uit: je hoeft geen wiskundige te zijn om goed te kunnen programmeren.

Dit compendium is bedoeld als wegwijzer voor 1e jaars studenten bij de introductie van het programmeren. Het beoogd die handigheidjes aan te reiken die van belang zijn om goede programma's te schrijven.

De opzet is een overzicht te geven van de praktische uitwerking van de theorieën achter het programmeren zonder die theorieën zelf te verklaren of te onderbouwen. Concreet komt dit neer op een korte beschrijving en uitleg vergezeld van een illustratief voorbeeld.

Niet, of slechts zijdelings, komen zaken aan de orde zoals gestructureerde en object georiënteerde methodieken binnen de software engineering. Evenmin wordt uitgebreid aandacht besteed aan IDE's (Integrated Development Environments). De focus ligt hier op het implementatietraject.

Bij de praktische behandeling van het programmeren kan niet ontkomen worden aan de keuze van een programmeertaal. Als implemetatietaal is daarom gekozen voor de breed geaccepteerde industriestandaardtaal C. Bovendien zijn er nogal wat talen die sterk verwant zijn aan C, zoals (natuurlijk) C++ en C#, maar ook programmeer talen zoals PHP, Perl en Java. Daar waar mogelijk worden ook verschillen met Java aangegeven.

Ontwikkelgereedschappen voor C programmeren en Java zijn ruim beschikbaar, commercieel en public domain. Er is niet gestreefd naar het koste-wat-het-kost vertalen van staande Engelstalige terminologie naar het Nederlands. Het vak programmeren is zeer Engelstalig en een niets ontziende vertaling zou veel van de zeggingskracht verloren laten gaan.

Deze tekst is uitgegaan van de C specificatie ISO/IEC 9899-1999 (C99) en van de Java specificatie versie 3.:

Samuel Harbison en Guy Steele, C: A Reference Manual (5/e: 2002), Prentice Hall.

James Gosling, Bill Joy, Guy Steele, Gilad Bracha, The Java Language Specification (3/e: 2005), Sun

Microsystems, Inc.

 1. De Basis
  1. De context
  2. Algoritme
  3. Taalelementen
  4. Syntax
  5. Semantiek
  6. Statements
  7. Expressies
  8. Operaties en operanden
  9. Opmaak
  10. Interpretatie
  11. Compilatie
 2. Data typen
  1. Scalaire typen
  2. Gestructureerde typen
  3. Het void type
  4. Constanten
  5. Type conversies
  6. Constante variabelen
  7. De typedef declaratie (alleen C)
 3. Operaties
  1. Aritmetische operatoren
  2. Decrement en Increment operatoren
  3. Relationele, gelijkheids en logische operatoren
  4. Bit operaties
  5. Assignment operators
  6. Conditional operator
  7. Adres-van en indirectie operatoren (alleen C)
  8. Subscripting operator
  9. Structure member selectie operatoren
  10. Cast operator
  11. De sizeof operator (alleen C)
  12. De sequential evaluation operator (alleen C)
  13. De string concatenation operator (alleen Java)
  14. Function/Method call
  15. Zij-effecten
 4. Control Flow
  1. if-else selectie
  2. switch selectie
  3. for loops
  4. while loops
  5. do loops
  6. Jumps: continue, break, goto en return
 5. Functions / Methods
  1. Function / Method declaratie vs. definitie
  2. Function / Method aanroep/terugkeer conversies
  3. Argument evaluatie volgorde
  4. const, final en register argumenten
  5. Variabele-lengte argumentlijst (alleen C)
  6. Functions / Methods uit bibliotheken
 6. De C preprocessor
  1. Invoegen van externe gegevens
  2. Macro’s
  3. Conditionele preprocessing
 7. Program scope
  1. C scope
  2. Java scope
  3. Argument en return value passing
 8. Dynamic storage
 9. Error processing
  1. Error handling in C
  2. Exception handling in Java
 10. Index