Categories Pricing Corporate
Professional eBook

Organisationskraft

Ledarskap, Följarskap och Målmedveten Samverkan

0 Reviews
56
Language:  Swedish
Alla organisationer fungerar inte lika väl. En del lyckas bättre än andra. Den här boken beskriver hur man bygger organisationskraft genom ledarskap, struktur, metodik och målmedveten samverkan.
Professional Plus subscription free for the first 30 days, then $8.99/mo
Access to this title on the bookboon platform
Description
Content

Inom samma verksamhetsområden lyckas vissa organisationer bättre än andra. Kvalitet i produkter och tjänster är naturligtvis avgörande, men bidragande orsaker är även hur väl verksamheten organiserats och bedrivs liksom förmågan till anpassning och förändring. Rörlighet och lärande har blivit viktiga framgångsfaktorer tillsammans med en produktiv och målmedveten samverkan mellan ledare, chefer och medarbetare. Den här boken beskriver begreppet organisationskraft och ger en översikt över de vanligaste strukturer, metoder, sociala konstruktioner och styrsystem som används i dagens organisationer.

Om författaren

Jag är civilingenjör från Chalmers och har under många år i telekombranschen arbetat bl.a. med strategi, systemutveckling, produktledning, teknikstöd och kunskapsförmedling.

Som organisationskonsult har jag varit verksam inom olika branscher och medverkat som talare på internationella konferenser om innovation och kunskapsförmedling i högteknologisk verksamhet.


 • Förord
 • Biografi
 • Inledning
 1. Organisation: samsyn och samverkan
  1. Introduktion
  2. Linjeorganisation
  3. Matrisorganisation
  4. Nätverksorganisation
  5. Kunskapsorganisation
  6. Kulturorganisation
 2. Riktningsbestämning och kurshållning
  1. Målstyrning
  2. Ledningssystem
  3. Systemgenomgång
  4. Mål och mätning
 3. Ledarskap och Följarskap
  1. Medarbetarroller
  2. Chefsarbete
  3. Tjugoen frågor att ställa sig själv
  4. Tio råd till en ledare
  5. Konsten att delegera
  6. Effektivt lagarbete
 4. Operativ förmåga
  1. Stabilitet och rörlighet
  2. Kompetens och duglighet
 5. Organisationskraft
 • Litteraturförteckning

About the Author
Anders

Anders Hemre