Categories Pricing Corporate
Free Textbook

Matematisk Analyse 2b

Løsningsprocedurer for visse opgavetyper i teorien for Reell

87
Language:  Danish
Et gratis løsningsprocedurer kompendium til matematisk analyse for ingeniør studerende
Download free PDF textbooks or read online. Less than 15% adverts
Business subscription free for the first 30 days, then $5.99/mo
Description
Preface
Content

Et gratis løsningsprocedurer kompendium til matematisk analyse for ingeniør studerende

Hermed følger en vejledning til regning af opgaver fra det gamle kursus i Matematisk Analyse 2 (nu en del af MAT 1), efter lærebogen P. W. Karlsson og V. L. Hansen, Matematisk analyse 2, Funktioner af flere variable, Institut for Matematik, Danmarks Tekniske Universitet, 1998 eller senere.

Dette kompendium er dog på ingen måde afhængig af ovennævnte lærebog, men kan bruges som supplement til ethvert kursus på en højere læreanstalt omhandlende teorien for funktioner af flere variable.

De enkelte kapitler behandler hver sin standardopgavetype, og der gives nogle kortfattede metoder (løsningsprocedurer) til løsning af opgaverne.

Appendix A består af en samling af de formler, der underforstås kendt fra gymnasiet og MAT 1. Da de ikke vil blive gennemgået, vil det være en god ide, om man i løbet af semestret selv lærer de fleste formler i Appendix A udenad.

Leif Mejlbro

 1. Integration af trigonometriske polynomier
 2. Kompleks dekomposition af brudden rational funktion
 3. Integration af brudden rational funktion
 4. Denitionsmængde for en funktion
 5. Kædereglen
 6. Udregning af den retningsafledede
 7. Approksimerende polynomium
 8. Gradientfelt; stamfunktion
 9. Oversigt over integration i planen og i rummet
 10. Reduktion af planintegral; retvinklet version
 11. Reduktion af planintegral; polær version
 12. Reduktion af rumintegral; retvinklet version
 13. Reduktion af rumintegral; semipolær version
 14. Reduktion af rumintegral; sfærisk version
 15. Kurveintegral
 16. Fladeintegral
 17. Transformationssætninger
 18. Uegentlige integraler; begrænset område
 19. Uegentlige integraler; ubegrænset område
 20. Opstilling af kurve-, plan-, flade- og rumintegral
 21. Tangentielt kurveintegral; gradientfelt
 22. Vektorfelts flux og divergens; Gauß’ sætning
 23. Vektorfelts rotation; Stokes’ sætning
 24. Greens sætninger i planen
 25. Nabla-kalkylen
 26. Delvis integration i højere dimensioner
 27. Vektorpotential
 28. Største- og mindsteværdi; global undersgelse
 29. Ekstremum; lokal undersøgelse
 30. Formler
About the Author

Leif Mejlbro