Categories Pricing Corporate
Professional eBook

Konkurrenskraft

Färdighet, Framsynthet och Fördel i Affärer

0 Reviews
57
Language:  Swedish
Konkurrensfördelar skapas genom konkurrenskraft. Den här boken beskriver vad ett företag måste göra för att stärka sin konkurrensförmåga och öka sina chanser att långsiktigt lyckas.
Professional Plus subscription free for the first 30 days, then $8.99/mo
Access to this title on the bookboon platform
Description
Content

Konkurrensutsatta marknader gynnar konkurrenskraftiga företag. Konkurrenskraft kräver inte bara en genomtänkt strategi utan också en väl utvecklad förmåga att agera i nutid. Riskvillighet, rörlighet och beslutskraft gör det möjligt att snabbt utnyttja nya affärsutsikter och förändringar i omgivningen. Arbetet med strategi, kunskap och konkurrensanalys görs alltså både för att nå kortsiktiga fördelar och för att investera i framtiden. Den här boken beskriver hur ett företag kan öka sin konkurrenskraft genom att utveckla verksamheten med fokus på hot och möjligheter i omgivningen och med siktet inställt på långsiktig affärsframgång.

Om författaren

Anders Hemre är en expertrådgivare med omfattande internationell och mångkulturell erfarenhet efter att ha bott och arbetat i Sverige, Mellanöstern, Asien och Nordamerika.
Han har tidigare arbetat i specialist- och chefsbefattningar inom Ericsson och fått vara med om både teknik- och affärsframgångar, misslyckanden, utmaningar och svårigheter.
I ungdomen vacklar yrkesvalet mellan illustratör, arkitekt eller ingenjör. Det blir det senare med fyra år på Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Studietiden avslutas med ett examensarbete inom kosmisk plasmafysik, vilket är både intressant och trevligt med flera besök på Råö rymdobservatorium under en sommar. Det intresse för kosmologi som då väcks har sedan dess funnits kvar.
Plasmafysiken kommer dessutom att spela en lustig roll vid en i övrigt framgångsrik anställningsintervju på Ericsson i Stockholm.

 • Förord
 • Biografi
 • Inledning
 1. En affärsvärld i förändring
 2. Hur konkurrerar företag?
  1. Konkurrens och konkurrensbegrepp
  2. Konkurrenslagstiftning
  3. Industrispionage
 3. Konsten att långsiktigt lyckas
 4. Nutidsinsikt och Framtidsförutseende
  1. Styrkor, svagheter, möjligheter och hot
  2. Scenarioplanering
  3. Konkurrensinformatörens yrkesroll
 5. Med Målet i Sikte
 6. Kvalitet som konkurrensfördel
  1. System och Standard
  2. Policystyrning
 7. Koll på företaget
  1. Affärsgranskning
  2. Företagsbesiktning
  3. Riktmärkning
 8. Kunskap och Insikt
 9. Vassare verksamhet
  1. Teknikanvändning
  2. Kompetens och konkurrenskraft
  3. Talangjakt
  4. Framsteg och förbättring
 10. Patent och patentskydd
 11. Organisatoriskt lärande
 12. Det konkurrenskraftiga företaget
 • Litteraturförteckning

About the Author
Anders

Anders Hemre