Categories Pricing Corporate
Free Textbook

Kemi

158
Language:  Danish
Download free PDF textbooks or read online. Less than 15% adverts
Business subscription free for the first 30 days, then $5.99/mo
Description
Preface
Content

Atomer, kemiske bindinger og kemiske forbindelser, kemisk reaktionskinetik, kemiske ligevægte, syre- og baseteori og elektrokemi - alt dette vil du på en let spiselig måde få et overblik over og en forståelse af i dette kompendium. Et stort antal grafiske illustrationer og konkrete eksempler hjælper indlæringen. Kompendiet dækker over grundbegreber og teori svarende til 1. års undervisning på universitetsniveau indenfor uorganisk og almen kemi; alt i ét kompendium!

Dette kompendium er primært beregnet på kemi-, levnedsmiddel-, miljø- og bioteknologi-ingeniørstuderende, som i starten af studiet modtager undervisning i almen og uorganisk kemi.

Kompendiet forsøger på en overskuelig måde at gøre rede for de vigtigste emner og begreber, som det forventes, at den studerende skal kunne. Kompendiet kan ikke erstatte lærebøgerne, da disse indeholde store mængder stof, som i stor udstrækning skal læres udenad. Kompendiet skal i højere grad ses som et supplement til undervisningen i almen og uorganisk kemi. Simple opgaver med løsninger vil være at finde i alle kompendiets kapitler i form af eksempler.

Kompendiet er inddelt i seks hovedafsnit dækkende for ingeniørstudiets indledende kemiundervisning. Mange af overskrifterne vil være velkendte fra gymnasiets kemi- og fysikundervisning, og det er derved håbet, at kompendiet vil være med til at lette overgangen fra gymnasiets undervisning til universiteternes noget grundigere indførsel i kemien. Der er ikke specifikt foretaget opdeling mellem den almene kemidel og den uorganiske kemidel, da der er stor sammenhæng mellem disse to grene. Emnevalget bygger på de seneste opdateringer af kurserne ved civilingeniøruddannelserne ved Danmarks Tekniske Universitet sommer 2006.

Vi er alene ansvarlige for eventuelle fejl, hvorfor vi med glæde modtager kritik eller forslag til forbedringer.

 1. Atomer
  1. Atomkernen, elektronerne og orbitalerne
  2. Opbygning af det periodiske system
  3. Opsummering af kapitel 1
 2. Kemiske forbindelser
  1. Bindinger og kræfter
  2. Kovalente bindinger
  3. Metalbindinger
  4. Ioniske bindinger
  5. Opsummering af kapitel 2
 3. Reaktionskinetik
  1. Den kemiske reaktion
  2. Reaktionshastighed
  3. Hastighedsudtryk
  4. Kemisk kinetik og katalysatorer
  5. Kinetik for radioaktivt henfald
  6. Opsummering af kapitel 3
 4. Ligevægte
  1. Opløselighedsligevægt og opløselighedsprodukt
  2. Udfældning
  3. Opsummering af kapitel 4
 5. Syrer og baser
  1. Om syrer og baser
  2. pH beregninger
  3. Polyprotiske syrer
  4. Syreegenskaber af salte
  5. Ioneffekter på pH
  6. Puffere
  7. Titreringer og pH kurver
  8. Opsummering af kapitel 5
 6. Elektrokemi
  1. Oxidation og reduktion
  2. Galvaniske celler
  3. Standard reduktionspotentialer
  4. Koncentrationsafhængighed af cellepotentialer
  5. Batterier
  6. Korrosion
  7. Elektrolyse
  8. Opsummering af kapitel 6
 7. Afsluttetnde bemærkninger
About the Authors

Peter Dybdahl Hede

Søren

Søren Beier