Categories Pricing Corporate
Professional eBook

Interpersonální dovednosti s velkým dopadem

49
Language:  Czech
Tato elektronická kniha zkoumá, jak mohou lídri rozvíjet své interpersonální dovednosti s vysokým dopadem, které je ciní efektivnejšími a úspešnejšími.
Professional Plus subscription free for the first 30 days, then $8.99/mo
Access this book on our eReader, no adverts inside the book
Description
Content

Tato elektronická kniha zkoumá, jak mohou lídri rozvíjet své interpersonální dovednosti s vysokým dopadem, které je ciní efektivnejšími a úspešnejšími. Stante se lepším lídrem tím, že vylepšujete své mezilidské dovednosti s vysokým dopadem, jako jsou: ovlivnování; presvedcování; delegování; koucování; chválení a jiné.

O autorovi

Apex Leadership Limited založil Anthony Sturgess a Phil Higson. Mají dlouhou historii v oblasti vývoje inovativních a náročných systémů řízení i intervencí z oblasti rozvoje vůdcovství, včetně programů, které získali národní ocenění. Od několika MBA programů až po programy šité na míru požadavkům klienta, Anthony a Phil pracovali s novými i zkušenými manažery v široké škále firem, napříč celou řadou řídících a vedoucích rolí.

Anthony Sturgess má téměř dvacetileté zkušenosti ve výuce, podporování a koučování manažerů i lídrů. Tahle zkušenost zahrnuje vše od líderství a rozvoje vedení jednotlivců, až po hlavní organizační změny.

Anthony pracoval se širokým spektrem manažerů malých i velkých podniků. V širším měřítku pracoval v rámci klientských organizací, s využitím interního poradenského přístupu pro vytvoření zdokonalovacích řešení a programů šitých na míru. To pomohlo množství organizací soukromého i veřejného sektoru úspěšně rozvíjet své manažery, aby dosáhli efektivních změn a uvědomili si skutečné organizační zlepšení.

Phil Higson je publikovaný autor a aktivní výzkumník s více než 25letými zkušenostmi v podnikovém i manažerském vzdělávání jako lektor, vývojář kurzů, manažer, externí zkoušející a konzultant. Pracoval zejména na britských univerzitách, i když poskytoval konzultace a vyučoval ve Francii, Rusku a Hong Kongu.

Jako bývalý lídr MBA kurzů Phil také napsal výzkumné články a konferenční příspěvky zkoumající roli obchodních škol ve vývoji řízení pracoviště. Předtím, než se stal pedagogem, Phil pracoval v několika malých a velkých organizacích ve Velké Británii i v Austrálii.

Tato kombinace zkušeností s řízením v malých a velkých společnostech, a to jak v soukromém, tak i ve veřejném sektoru, poskytla Philovi široký pohled na práci a management. Phil je autorem nebo tvůrcem řady vzdělávacích a vývojových nástrojů a má zkušenosti s řízením velkých projektů na podporu manažerského a vůdčího rozvoje v řadě různých organizací.

 1. Předmluva
 2. O autorovi
 3. Úvod
 4. Ovlivňování
  1. Moc a vliv 
  2. Aktivní poslouchání a zájem o ostatní
  3. Řeč těla a asertivita
  4. Budování vazeb
  5. Souhrn ovlivňovacích schopností
 5. Přesvědčování
  1. Ethos, logos a pathos
  2. Hádejte se, jako byste měli pravdu, poslouchejte, jako byste se mýlili!
  3. Předání poselství
  4. Shrnutí přesvědčovacích dovedností
 6. Delegování
  1. Definice delegování
  2. Proč delegovat?
  3. Jak delegujete?
  4. Komunikační dovednosti k delegování
  5. Rychlý kontrolní seznam delegace
 7. Koučing 
  1. Co je koučování?
  2. „5P“ koučingu
  3. Komunikační schopnosti pro koučing
  4. Proces koučingu
  5. Styly koučingu
 8. Pochvala
  1. Pochvala je skvělá – síla zpětné vazby jako motivačního nástroje
  2. Tipy pro dávání pozitivní zpětné vazby
  3. Efektivní zpětná vazba
 9. Prezentování
  1. Rozšíření vašeho poselství
  2. Začátek a konec
  3. 60-sekundový test
  4. Kontrolní seznam prezentace
 10. Zvládání konfliktů
  1. Kde je problém?
  2. Typické odpovědi na konflikt
  3. Společné řešení konfliktu
 11. Zařizování
  1. Co je zařizování?
  2. Zařizování – soustředění se na pokrok
  3. Zařizování – dělání pokroku
  4. Interpersonální schopnosti pro zařizování
  5. Osobní charakteristiky
 12. Vedení týmových schůzí
  1. Efektivní týmové schůze – proč se setkávat?
  2. Typy schůzí
  3. Efektivní týmové schůze: základy
  4. Tipy na schůzi – před, v průběhu a po
  5. Spravování obsahu a průběhu
  6. Zařizování týmových schůzí
 13. Co dál?
About the Author

Apex Leadership Ltd