Categories Pricing Corporate
Michael Mattsson
  • Country: Sweden
  • Number of Books: 1
  • Contact the Author:

Michael Mattsson är affärsutvecklare och arbetar med att utveckla värdeskapande relationer mellan köpare och leverantörer. Han har ett förflutet som verksamhetsledare på olika nivåer och fackområden i industrin och har dessutom erfarenhet som försäljningschef inom internationell komplex teknisk försäljning. Sedan mer än tio år arbetar Michael som utvecklingskonsult inom bland annat ledarskap, inköp, försäljning och projektledning.

Så här säger Michael om de områden som han är aktiv inom:

”När man arbetar inom områden där mänskliga relationer är viktiga för att inspirera, påverka och skapa hållbara resultat är det avgörande med ett följsamt agerande. Att vara flexibel i sitt agerande och basera det på effektiva och lönsamma strukturer ger stabilitet och kraft. Det är värdet av relationen mellan köpare och leverantör som avgör affären utgång. I de program som jag utvecklar arbetar vi därför tillsammans med flexibla och agila förhållningssätt och med strukturer baserade på grundidéer från Lean”.

Michael of Sweden® är registrerat varumärke.

Browse all by Michael Mattsson
Become a Bookboon author
Do you have a great idea that you would like to see turned into a business book or student textbook? Has your experience taught you a thing or two about personal development that you'd like to share with the world? Or do you specialise in an academic subject that could do with some better explaining? Quality, clarity and succinctness are what characterise Bookboon's eBooks. Talk to our editorial team now, and get published!
Enquiry