Categories Pricing Corporate
Pert Mason
  • Country: Denmark
  • Number of Books: 2

Efter en bestået HH-eksamen, arbejdede jeg i 80´erne på lederniveau i en jysk dagligvarekæde, der, som én af de første, indførte diverse it-platforme i driften.

Min private erfaring med computere bevirkede, at jeg blev inddraget i strategisk og praktisk indføring af it butikkerne. En Erhvervsdiplomlederuddannelse samt kurser i Projektledelse og Strategisk Ledelse satte for mig it-strategier hos virksomheder i rette perspektiv.

Senere i livet uddannede jeg mig til folkeskolelærer, og i min undervisning i folkeskolen benyttede jeg it i videst muligt omfang. Jeg følte det næsten som min mission at uddanne eleverne i it, sideløbende med min undervisning i fysik og matematik.

Denne mission skulle nogle år senere vise sig udelukkende at omfatte voksne elever. Fra 2010 til 2013 underviste jeg i it og økonomistyring på hhv. Erhvervsskolerne Aars og Aarhus Købmandsskole.

De seneste par år har jeg arbejdet som selvstændig konsulent, og bl.a. skrevet undervisningsmaterialer om it for Erhvervsskolernes Forlag.

Browse all by Pert Mason
Become a Bookboon author
Do you have a great idea that you would like to see turned into a business book or student textbook? Has your experience taught you a thing or two about personal development that you'd like to share with the world? Or do you specialise in an academic subject that could do with some better explaining? Quality, clarity and succinctness are what characterise Bookboon's eBooks. Talk to our editorial team now, and get published!
Enquiry