Kategorien Preise Unternehmen
Kostenloses Lehrbuch

Wiskunde Compendium

Makkelijk Leren

0 Bewertungen
1 Review
132
Sprache:  Dutch
Het gratis wiskunde compendium is een samenvatting van de meest gebruikte wiskundige begrippen en formules.
Kostenlose PDF-Lehrbücher herunterladen oder online lesen. Weniger als 15 % Werbeeinblendungen
Business Abonnement kostenlos für die ersten 30 Tage , dann $5.99/mo
Beschreibung
Vorwort
Inhalt
Bewertungen

Het gratis wiskunde compendium is een samenvatting van de meest gebruikte wiskundige begrippen en formules. Begrippen als; vergelijkingen en ongelijkheden, functies van een variabele, differentiaalrekening en lineaire vergelijkingen worden behandeld. Lees dit wiskunde boek ter voorbereiding op je tentamen.

Het wiskunde compendium richt zich op eerstejaars economie studenten. Om begrip te krijgen van de economische theorieën, de bedrijfswetenschappelijke methoden en de statistiek heeft u hulpmiddelen uit de wiskunde nodig.

De belangrijkste van deze wiskundige werktuigen worden gepresenteerd. Dat zijn vergelijkingen, functies van een variabele met bijhorende differentiaalrekening, functies van meerdere variabelen, lineaire systemen van vergelijkingen, matrices en lineaire optimalisatie. Daarentegen worden de volgende onderwerpen niet behandeld, omdat ze zelden worden gebruikt: integraalrekening, differentiaalvergelijkingen, vectorruimtes en determinanten.

Hier wordt aangegeven, hoe en met welk doel men de gereedschappen gebruikt. Van onderbouwingen wordt afgezien; lezers die deze aspecten missen, zullen een uitgebreider wiskunde leerboek ter hand moeten nemen.

Er kan echter niet volledig afgezien worden van vaktaal uit de wiskunde. Vakbegrippen worden alleen geïntroduceerd, als deze verder worden gebruikt in de tekst, in overige gevallen is de omgangstaal voldoende.

De meeste begrippen en technieken worden allereerst aan de hand van een voorbeeld geïntroduceerd en daarna algemener en nauwkeuriger geformuleerd.

De lezer vindt in de wiskunde opgavebundel de bijbehorende oefenopgaves met volledige oplossingen.

Het eerste hoofdstuk laat een aantal feiten over getallen en rekenen zien. Het hoofdstuk kan aanvankelijk worden overgeslagen, om vervolgens hiernaar terug te keren als er vragen opduiken.

De hoofdstukken over systemen van lineaire vergelijkingen en lineaire optimalisatie kunnen onafhankelijk van elkaar bestudeerd worden.

 1. Grondlegging wiskunde
  1. De reëele getallen
  2. Rekenregels
 2. Vergelijkingen en Ongelijkheden
  1. Lineaire vergelijkingen en ongelijkheden
  2. Kwadratische Vergelijkingen
  3. Breukvergelijkingen
 3. Functies van een variabele
  1. Lineaire Functies
  2. Kwadratische Functies
  3. Gehele rationale functies
  4. Gebroken rationale functies
  5. Functies van Machten – Functies van Wortels
  6. Exponentiële Functies en Logaritmische Functies
 4. Differentiaalrekening
  1. Differentiëren van functies
  2. Toepassingen van de afgeleide
 5. Functies van meerdere variabelen
  1. Grafische voorstelling
  2. Partiële afgeleiden
  3. Extrema
 6. Systeem van lineaire vergelijkingen
  1. Methode van Gauss
  2. Matrices
  3. Rekenen met matrices
 7. Lineaire Optimalisatie
  1. Grafische methode
  2. Simplexmethode
 8. Index
Goed boek kan je iets van leren.
home.book.about_authors

Dr. Helmut Bösmann