Kategorien Preise Unternehmen
Kostenloses Lehrbuch

Statistiek Compendium

Makkelijk Leren

0 Bewertungen
121
Language:  Dutch
Dit statistiek compendium bevat statistische begrippen en methoden voor eerste en tweedejaars studenten sociale, medische en economische wetenschappen...
Kostenlose PDF-Lehrbücher herunterladen oder online lesen. Weniger als 15 % Werbeeinblendungen
Business Abonnement kostenlos für die ersten 30 Tage , dann $5.99/mo
Beschreibung
Inhalt

Dit statistiek compendium bevat statistische begrippen en methoden voor eerste en tweedejaars studenten sociale, medische en economische wetenschappen, maar kan nadrukkelijk ook in een behoefte voorzien voor andere disciplines. Het gebruik van het compendium als een hulpmiddel naast de regulier aangeboden leerstof zal gemakkelijk kunnen leiden tot een groter inzicht in de afzonderlijke methoden en technieken en in de samenhang ervan, en tot het verbeteren van de vaardigheid om de technieken toe te passen.

 1. Grondbegrippen van de kansrekening
 2. Populatie; Steekproef; Stochastische variabele; Kansverdeling
 3. Verwachtingswaarde en variantie
 4. De wet van de grote aantallen
 5. Beschrijvende statistiek
 6. Het toetsen van een hypothese
 7. Binomiaal verdelingen Bin(n,p)
 8. Poisson verdelingen Pois(λ)
 9. Geometrische verdelingen Geo(p) en Negatief Binomiaal verdeling NB(r,p)
 10. Hypergeometrische verdelingen HG(n,N,S)
 11. Multinomiaal verdelingen Mult(n, p1, … , pr)
 12. Uniforme (of rechthoekige) verdelingen U(a,b)
 13. Exponentiële verdeling Exp(λ)
 14. Normale verdeling N(μ; σ2)
 15. Verdelingen gerelateerd aan de normale verdeling
 16. Op de normaalverdeling gebaseerde toetsen en betrouwbaarheidsintervallen
 17. Variantie analyse
 18. χ2 - ‘Goodness-of-fi t’ toets
 19. χ2 - toets voor onafhankelijkheid
 20. Verdelingsvrije toetsen
 21. Lineaire regressie
 22. Statistische termen: Engels-Nederlands
 23. Overzicht discrete verdelingen
 24. Tabellen
 25. Notatie (selectie)
 26. Index

home.book.about_author

Leo Strijbosch

Leo W.G. Strijbosch

Education Master of Transport and Logistics Management, Tias Business School & Tilburg University (1995)
PhD in Health Sciences, University of Maastricht, subfield: Statistics (1989)
MA in Mathematics, Eindhoven University of Technology (1975)

Major Fields
Inventory Management, Statistics, Operations Research

Employment History
2004 (Oct.) – 2010 (March):
Associate Professor of Quantitative Logistics, Department of Econometrics & Operations Research, Tilburg University

1996 – 2004 (Sept.):
Assistant Professor of Quantitative Logistics, Department of Econometrics & Operations Research, Tilburg University

1985 – 1995:
Scientific Software Developer, Local Automation Unit, Tilburg University

1975 – 1985:
Statistics Consultant, University of Maastricht