Kategorier Priser Virksomhedsløsninger
Free Textbook

Organisation

Lær Nemt!

129
Language:  Danish
Et gratis kompendium til Organisation for bachelor og kandidat studerende. I denne bog kan læseren få en samlet fremstilling af organisationsteorien som den har udviklet sig.
Download free PDF textbooks or read online. Less than 15% adverts
Premium abonnement gratis i de første 30 dage, derefter $5.99/mnd
Beskrivelse
Forord
Indhold

Et gratis kompendium til Organisation for bachelor og kandidat studerende.


I denne bog kan læseren få en samlet fremstilling af organisationsteorien som den har udviklet sig. Gennem bogen kan læseren se organisationen i en helhedsopfattelse, både hvad angår organisationsstrukturen, motivation af medarbejderne og tilpasning til omverdenen. Bogen tilbyder samtidig de studerende ved højere læreanstalter muligheder for forskellige tilgange til ledelse med fokus på struktur og motivation i en åben organisation.

Behov for organisatorisk viden

Jeg har konstateret et behov for at kommende ledere, der studerer på universiteter, handelshøjskoler og ingeniørhøjskoler, får opbygget viden om organisatorisk analyse og udvikling af virksomheder. Jeg har gennem de seneste år ladet mig inspirere af en række anbefalelsesværdige udenlandske bøger og danske fremstillinger af dele af organisationsteorien, som det fremgår af litteraturlisterne i bogen. Blandt de udenlandske publikationer har især Paul Hersey, Kenneth H. Blanchard, Dewey E. Johnson og Richard Scott tilført mig viden og værktøjer omkring organisationsteorien i internationale organisationer, hvilket jeg har haft gavn af i mit arbejde med bogen. Omvendt har jeg savnet en dansk samlet fremstilling af organisationsbegrebets teoretiske landskab med anbefalinger til de kommende ledere i danske virksomheder og organisationer. Jeg tror på, at de kommende danske ledere med de rette teorier og værktøjer bliver i stand til at skabe konkurrenceevne og merværdi i virksomhederne.

Bogens ide

Dette behov for organisatorisk viden forsøger jeg at dække ved at udgive denne bog. Her kan læseren få en samlet fremstilling af organisationsteorien som den har udviklet sig. Gennem bogen kan læseren se organisationen i en helhedsopfattelse, både hvad angår organisationsstrukturen, motivation af medarbejderne og tilpasning til omverdenen. Bogen tilbyder samtidig de studerende ved højere læreanstalter muligheder for forskellige tilgange til ledelse med fokus på struktur og motivation i en åben organisation.

Forfatterens erfaringer fra danske organisationer

Jeg bygger min viden på dialog med danske virksomhedsledere og studerende på højere læreanstalter gennem de seneste 25 år. Som rådgiver og bestyrelsesmedlem for danske virksomheder har jeg medvirket i mere end 250 udviklingsprocesser, hvor analyse og udvikling af organisationerne har været med i de primære fokusområder. Et gennemgående træk i disse udviklingsforløb har været, at ledelsen har svært ved at diagnosticere organisationens aktuelle situation og behovet for videre udvikling.

Gennem undervisning på Handelshøjskolen i Århus, ledelsesseminarer og foredrag har jeg erfaret, at der er behov for en bog, der samler organisationsteorien på dansk.

Bogens struktur

Bogen er opbygget med en struktur, så det er muligt at læse den i sin helhed og at læse de enkelte kapitler hver for sig. Læseren får i kapitel 1 en kronologisk oversigt over udviklingen i organisationsteorien gennem de seneste 100 år og samtidig en rød tråd for bogens behandling af temaerne. Kapitel 1 er dermed læserens guideline for brug af bogen.

I kapitel 2 behandles organisationsteorier med fokus på opgaveløsning og struktur. Derefter følger behandlingen af organisationsteorier med fokus på motivation i kapitel 3. Dernæst behandles organisationens tilpasning til omgivelserne i kapitel 4 ved at betragte organisationen som et åbent system.

Ud fra denne viden om organisationsteorierne gennemgås forskellige tilgange til ledelse i kapitel 5. Det er her den studerende kan finde inspiration og værktøjer til at anvende sin diagnose af organisationen til ledelse af dens medarbejdere.

Løbende forbedringer

Gode ideer til forbedringer modtages gerne og kan formidles til forfatteren på nedenstående adresse. Idet jeg erindrer om at ledelse er at strukturere, motivere og tilpasse sin organisation til omverdenen, ønsker jeg god fornøjelse med det organisatoriske arbejde til opbygning af fremtidens danske organisationer.

Tak

Jeg har behov for at takke de virksomhedsledere og studerende, der har medvirket til min egen forståelse af organisationer og stimuleret min skrivelyst med gode faglige bidrag undervejs.

En særlig tak til min hustru Marianne og mine børn Troels, Pernille og Kirsten, der trods vores aktive familieliv har givet rum til skrivearbejdet.

Hilsen fra

Jørgen Lægaard

 1. Organisationsteori i perspektiv
  1. Krav til fremtidens organisation
  2. Niveauer og perspektiver i organisationsteorien
  3. Den røde tråd i organisation
  4. Kronologisk oversigt over organisationsteorier
 2. Fokus på opgave og struktur
  1. Scientifi c Management - F.W.Taylor
  2. Administrativ toeri - H.Fayol
  3. Bureaukratimodel - M.Weber
  4. Organisationsstruktur
  5. Teori om administrativ adfærd - H.Simon
  6. Teamorganisering
  7. Faldgruber i fokus på opgaveløsning og struktur
  8. Litteratur til kapitel 2
 3. Fokus på motivation
  1. Teoretiske tilgange til motivation
  2. Indre motivation
  3. Motivationsteori ud fra rationelle faktorer
  4. Motivationsteori ud fra behov
  5. Ydre motivation
  6. Motivation og penge
  7. Motivation og sygefravær
  8. Motivation og alder
  9. Faldgruber ved fokus på motivation
  10. Litteratur til kapitel 3
 4. Fokus på tilpasning til omverdenen
  1. Organisationsmodel med løse koblinger - K.Weick
  2. Organisatorisk læring - J.G.March og J.Olsen
  3. Den lærende organisation - C.Argyris og P.Senge
  4. Organisationskultur
  5. Rationel tilpasning med Contingency-teorien - Lawrence og Lorsch
  6. Omverdensfaktorer og fem organisationsformer - Mintzberg
  7. Faldgruber i fokus på tilpasning til omverdenen
  8. Litteratur til kapitel 4
 5. Ledelse
  1. Ledelse er både management og lederskab - Kouzes og Pozner
  2. Mønstre for ledelsesadfærd - Tannenbuam-Schmidt
  3. Model for situationsbestemt ledelse - Hersey og Blanchard
  4. Værdibaseret ledelse - Fairholm
  5. I spidsen for forandringer - John Kotter
  6. Appreciative inquiry - Cooperriders
  7. Lean-ledelse - den trimmede organisation
  8. Faldgruber i ledelsestilgangene
  9. Litteratur til kapitel 5
About the Author

Jørgen Lægaard