Kategorier Priser Virksomhedsløsninger
Professional eBook

NLP coaching

77
Language:  Danish
En bog om Neuro Lingvistisk Programmering (NLP). Bogen giver dig værktøjer til at finde ud af, hvad der er vigtig for dig, når du træffer valg og at kunne håndtere de konsekvenser det medfølger.
Professionel Plus abonnementet gratis de første 30 dage, derefter $8.99 /måned
Læs denne bog i vores online eReader. Ingen reklamer
Beskrivelse
Forord
Indhold

En bog om Neuro Lingvistisk Programmering (NLP). Bogen giver dig værktøjer til at finde ud af, hvad der er vigtig for dig, når du træffer valg og at kunne håndtere de konsekvenser det medfølger.

Jeg er født i 1968, uddannet NLP træner, har en ICF godkendt coachuddannelse og har arbejdet med NLP, coaching og terapi siden 1997.

Bogen er skrevet med baggrund i de erfaringer jeg har som underviser i NLP, fra NLP skolen i Roskilde og alle de klienter jeg har haft den store glæde af at arbejde med i min klinik på Østerbro.

Jeg oplever gang på gang at NLP teknikker og metoder er meget effektive værktøjer, der skaber store forandringer hos mennesker på en støttende og udviklende måde.

Jeg er meget privilegeret at jeg i min dagligdag oplever mennesker udvikle sig og derved blive gladere og mere tilfredse med deres liv. Selvfølgelig er processen forskellig alt efter om det er individuelt forløb eller det er et hold, men at kunne se glæden hos folk når de opdager at de er og kan meget mere end de selv troede, er fantastisk.

En stor tak til NLP kollegaer, klienter, venner og familie, for inspirationen til denne bog, og muligheden for at jeg kan lære endnu mere.

Annlil Frolov

København, april 2007

www.annlilfrolov.dk

 1. Indledning
  1. Hvorfor er motivation så vigtig?
  2. Skal vi træffe fl ere valg nu?
  3. Hvad kan coaching?
  4. Hvad er coaching?
 2. Hvordan gør vi så?
  1. Livshjulet
 3. Kend dine værdier
  1. Opgave - afdækning af dine værdier
 4. Selvværd og beslutninger
  1. Processen ”at være på vej”
  2. At skabe bevægelse fremad i dit liv
  3. Teknik til at øge forståelsen af din situation
  4. Bliv endnu mere specifi k og opnå det du gerne vil
 5. Mere om motivationen, som kan holde dig i gang
  1. Visuel repræsentation
  2. Auditiv repræsentation
  3. Kinæstetisk repræsentation
 6. Hvordan stiller vi spørgsmål
  1. Opgave - at stille dig selv gode spørgsmål
 7. At prioritere dine mål i forhold til den tid du har
  1. I gang igen?
  2. Hvordan du kan forstærke dit mål
 8. Kend din måde at sortere information på
 9. Opgave – hvorledes tænker du på dine valgmuligheder
  1. Bevidsthed er dit første skridt til at skabe forandring
 10. At skifte position og få nye vinkler på det hele
  1. Opgave - hvor er dit fokus
  2. Tankers betydning for at du når dit mål
 11. Metaforers betydning når du vil nå dit mål
  1. Opgave – dine egne metaforer
 12. Hvad hvis vi går i stå eller er på ”pause”
  1. Opgave – hvilke konsekvenser har dine valg
 13. Afslutning, eller begyndelsen på noget nyt?
 14. Litteraturliste
 15. Endnotes
About the Author

Annlil Frolov