Kategorier Priser Virksomhedsløsninger
Free Textbook

Mikroøkonomi

0 Anmeldelser
124
Language:  Danish
Et gratis kompendium til Mikroøkonomi for bachelor og kandidat studerende.
Download free PDF textbooks or read online. Less than 15% adverts
Premium abonnement gratis i de første 30 dage, derefter $5.99/mnd
Beskrivelse
Forord
Indhold

Et gratis kompendium til Mikroøkonomi for bachelor og kandidat studerende. Mikroøkonomi handler om at beskrive og forstå hvordan forbrugere og virksomheder, og folk generelt, træffer beslutninger, og derfor også om hvordan man kan påvirke disse beslutninger, via for eksempel forskellige politiske tiltag. Bogen giver et præcist og konkret indblik i mikroøkonomisk teori, omhandlende udbud og efterspørgsel, forskellige markedssituationer, og mange andre interessante emner.

Mikroøkonomi opfattes ofte som svær, kedelig, og virkelighedsfjern. Dette kompendiums formål er at give en moderne og letforståelig fremstilling af mikroøkonomiens centrale indsigter – på dansk.


Hvert kapitel indledes med at give en række centrale nøgleord, og indeholder en oversigt, som på en pædagogisk måde relaterer kapitlet til de andre kapitler. Kompendiet er organiseret så det kan anvendes som et bekvemt opslagsværk når de centrale begreber skal genopfriskes. Derudover indeholder kompendiet eksempler, som viser hvordan konkrete problemer kan forstås ved hjælp af mikroøkonomi.


Kompendiet kan læses på egen hånd, men det er primært tænkt som et supplement til en lærebog.


Forfatterne blev selv for ikke mange år siden undervist i mikroøkonomi. De har derfor haft mikroøkonomiens udfordringer og vanskelige stofområder i klar erindring mens de skrev dette kompendium. Forfatterne er ansatte på Nationaløkonomisk Institut, Handelshøjskolen i Århus og School of Economics, University of East Anglia, Norwich, England, og underviser selv i mikroøkonomi.

 1. Introduktion
  1. Hvad er økonomi?
  2. Cost-benefit analyse
  3. Faldgruber i cost-benefit analyse
  4. Homo economicus og rationalitet
  5. Positiv versus normativ økonomi
 2. Efterspørgsel, udbud og ligevægt
  1. Efterspørgsel
  2. Udbud
  3. Ligevægt
  4. Priskontrol: Minimalpriser og maksimalpriser
 3. Forbrugsadfærd
  1. Godebundter
  2. Budgetlinien
  3. Præferencer
  4. Indifferenskurver
  5. Forbrugerens optimale valg
  6. Nyttefunktionen
  7. Mere end to goder
 4. Efterspørgsel: Individuel og marked
  1. Individuel efterspørgsel
  2. Markedets efterspørgsel
  3. Elasticiteter
 5. Effekten af prisændringer: substitutions- og indkomsteffekter
  1. Indkomst- og substitutionseffekter
  2. Indkomst- og substitutionseffekter for et normalt gode
  3. Substitutions- og indkomsteffekter for et inferiørt gode
  4. Prisændringer og velfærd
 6. Valg under usikkerhed
  1. Usikkerhed
  2. Forventet værdi
  3. Forventet nytte
  4. Risikopræferencer
  5. Det sikkerheds ækvivalente beløb og risiko præmien
  6. Sådan reduceres risiko
 7. Produktionens teknologi
  1. Produktionsfunktionen
  2. Loven om faldende marginalprodukt
  3. Isokvanter
  4. Skalaafkast
 8. Omkostninger på kort sigt og langt sigt
  1. Kort sigt og langt sigt
  2. Omkostninger på kort sigt
  3. Omkostninger på langt sigt
  4. Omkostningsminimering på langt sigt
  5. Omkostnings minimering på kort og langt sigt sammenlignet
 9. Fuldkommen konkurrence
  1. Betingelser for fuldkommen konkurrence
  2. Virksomhedens profitmaksimerende output på kort sigt
  3. Den enkelte virksomheds udbudskurve på kort sigt
  4. Markedets udbudskurve på kort sigt
  5. Ligevægt på kort sigt
  6. Ligevægt på langt sigt
  7. Udbudskurver på langt sigt
 10. Efficiens og indgreb på markeder
  1. Markedsefficiens og den usynlige hånd
  2. Forbrugeroverskud og producentoverskud
  3. Indgreb på markeder og dødvægtstab
 11. Monopol
  1. Adgangsbegrænsninger
  2. Monopolets marginalomsætning
  3. Monopolistens optimale output
  4. Monopolets dødvægtstab
 12. Prisdiskriminering
  1. Første grads prisdiskriminering
  2. Anden grads prisdiskriminering
  3. Tredje grads prisdiskriminering
 13. Spilteori
  1. Spilteoretiske begreber
  2. Eksempler på spil
  3. Klassifikation af spil
  4. Nash ligevægt
 14. Oligopol
  1. Klassifikation af oligopoler
  2. Fælles antagelser
  3. Cournot konkurrence
  4. Stackelberg konkurrence
  5. Bertrand konkurrence
 15. Monopolistisk konkurrence
  1. Produktdifferentiering
  2. Monopolistisk konkurrence
  3. Ligevægt på et marked under monopolistisk konkurrence
 16. Faktormarkeder: Arbejdskraft
  1. Værdien af arbejdskraftens marginalprodukt
  2. Virksomhedens efterspørgsel efter arbejdskraft
  3. Udbuddet af arbejdskraft
  4. Ligevægt på arbejdsmarkedet
  5. Ligevægt på arbejdsmarkedet for et monopol på output-markedet
  6. Monopsoni
 17. Faktormarkeder: Kapital
  1. Virksomhedens investeringsbeslutning
  2. Risikospredning
  3. CAPM modellen
 18. Generel ligevægt
  1. En bytteøkonomi
  2. Produktion
  3. Sammenbringning af produktion og forbrug
 19. Asymmetrisk information
  1. Hvad er asymmetrisk information?
  2. Klassiske eksempler på asymmetrisk information
  3. Advers selection
  4. Moral Hazard
  5. Signalering
 20. Eksternaliteter
  1. Hvad er eksternaliteter?
  2. Negative eksternaliteter
  3. Positive eksternaliteter
  4. Regulering af markeder med eksternaliteter
 21. Offentlige goder
  1. Hvad er et offentligt gode?
  2. Den aggregerede betalingsvillighed
  3. Den optimale mængde af et offentligt gode
  4. Free riding
 22. Nøgleordsliste
 23. Indeks
About the Author

Niels Bruhn Christensen