Kategorier Priser Virksomhedsløsninger
Free Textbook

Matematisk Analyse 3b

0 Anmeldelser
102
Language:  Danish
En bog om opgaveregning i følger og potensækker.
Download free PDF textbooks or read online. Less than 15% adverts
Premium abonnement gratis i de første 30 dage, derefter $5.99/mnd
Beskrivelse
Forord
Indhold

En bog om opgaveregning i følger og potensækker.

Hermed følger en vejledning til regning af opgaver med følger og potensrækker. Opmærksomheden henledes på, at det ikke har været meningen hermed at skrive en alternativ lærebog, thi en sådan ville være blevet disponeret anderledes. Det er derimod mit håb, at teksten kan bruges som et alternativ til de gængse lærebøger, hvori alle beviserne findes.

Teksten forudsætter Ventus: Matematisk Analyse 1a, Funktioner i en Variabel, og det vil lægge op til en kommende bog Ventus: Matematisk Analyse 4b, Fourierrækker, Differentialligninger og Egenværdiproblemer. Derimod vil Ventus: Matematisk Analyse 2b, Funktioner i flere Variable kun sporadisk være nødvendig.

Kapitel 1 i denne fil er en repetition af nyttige formler, som vil blive brugt igen og igen. Dette indledende kapitel bør studeres grundigt sammen med Appendix A, der består af en samling af de formler, der underforstås kendt fra gymnasiet og tidligere kurser i Matematisk Analyse. Da de ikke vil blive gennemgået, vil det være en god ide, om man i løbet af semestret selv lærte de fleste formler i Appendix A udenad.

Selve teksten falder i to hovedafsnit, 1) talfølger og funktionsfølger, og 2) talrækker og potensrækker, idet de mere generelle funktionsrækker kun berøres sporadisk. Det har specielt været praktisk at udskyde Fourierrækkerne til en senere bog, fordi det naturlige konvergensbegreb ikke er det, som der fokuseres på her.

Indskud i form af bemærkninger og eksempler og lignende afsluttes med symbolet <>.

Leif Mejlbro

 1. Repetition af vigtige formler
  1. Dekomposition
  2. Trigonometriske formler
  3. Notationer og konventioner
  4. Standardpotensrækker
  5. Potensagtige standardrækker
  6. Genkendelse af potensagtige rækker
  7. Eksponentialagtige standardrækker
  8. Genkendelse af eksponentialagtige rækker
  9. Integration af trigonometriske polynomier
  10. Brug af lommeregnere
 2. Reelle talfølger, folklore
  1. Størrelsesorden
  2. Kvadratrødder m.m.
  3. Taylors grænseformel
  4. Standardfølger
 3. Praktiske metoder ved talfølger
  1. Talfølger
  2. Iterative talfølger
  3. Funktionsfølger
 4. Rækker generelt; metoder ved opgaver
  1. Definition
  2. Regneregler
  3. Indexskift
  4. Et generelt råd
  5. Elementære standardrækker
  6. Konvergenstyper
  7. Uddybende kommentarer til flowdiagrammet
  8. Konvergenskriterier
  9. Uendelige rækker med variable led
 5. Potensrækker; metoder ved opgaveregning
  1. Standardpotensrækker
  2. Struktur af standardrækker
  3. Konvergensforhold for potensrækker
  4. Resume af vigtige sætninger
  5. Sum ved ledvis differentiation eller integration
  6. Potensrækkemetoden
  7. Rekursionsformler og differensligninger
  8. Anden ordens differentialligninger (staldfiduser)
  9. Anden ordens differentialligninger
 6. Formler
  1. Kvadrater m.m.
  2. Potensregler m.m.
  3. Differentiationsregler
  4. Specielle afledede
  5. Integrationsregler
  6. Specielle stamfunktioner
  7. Trigonometriske formler
  8. Hyperbolske formler
  9. Komplekse overgangsformler
  10. Taylorudviklinger
  11. Størrelsesorden
About the Author

Leif Mejlbro

Leif Mejlbro was educated as a mathematician at the University of Copenhagen, where he wrote his thesis on Linear Partial Differential Operators and Distributions. Shortly after he obtained a position at the Technical University of Denmark, where he remained until his retirement in 2003. He has twice been on leave, first time one year at the Swedish Academy, Stockholm, and second time at the Copenhagen Telephone Company, now part of the Danish Telecommunication Company, in both places doing research.

At the Technical University of Denmark he has during more than three decades given lectures in such various mathematical subjects as Elementary Calculus, Complex Functions Theory, Functional Analysis, Laplace Transform, Special Functions, Probability Theory and Distribution Theory, as well as some courses where Calculus and various Engineering Sciences were merged into a bigger course, where the lecturers had to cooperate in spite of their different background. He has written textbooks to many of the above courses.

His research in Measure Theory and Complex Functions Theory is too advanced to be of interest for more than just a few specialist, so it is not mentioned here. It must, however, be admitted that the philosophy of Measure Theory has deeply in uenced his thinking also in all the other mathematical topics mentioned above.

After he retired he has been working as a consultant for engineering companies { at the latest for the Femern Belt Consortium, setting up some models for chloride penetration into concrete and giving some easy solution procedures for these models which can be applied straightforward without being an expert in Mathematics. Also, he has written a series of books on some of the topics mentioned above for the publisher Ventus/Bookboon.