Kategorier Priser Virksomhedsløsninger
Professional eBook

Marketing Management

Sammanfattning av Philip Kotler

0 Anmeldelser
135
Language:  Swedish
Ett gratis kompendium till marketing management för studenter på kandidat och magisternivå.
Professionel Plus abonnementet gratis de første 30 dage, derefter $8.99 /måned
Læs denne bog i vores online eReader. Ingen reklamer
Beskrivelse
Forord
Indhold

Ett gratis kompendium till marketing management för studenter på kandidat och magisternivå

Sammanfattning av Philip Kotler – Marketing Management är en kort genomgång av de termer och begrepp som finns inom ämnet marknadsföring. Boken har till syfte att ge en övergripande förståelse för ämnet och en bra inblick i de viktigaste problemställningarna.

Boken är skriven med utgångspunkt i Philip Kotlers Marketing Management, 11 utgåvan, 2003. Boken är skriven som ett danskt supplement till Kotlers bok men har nu översatts till svenska. Tanken är inte att boken ska kunna ersätta Kotler, istället är det tänkt att boken ska kunna användas som hjälpmedel för studenter.

Bokens är disponerad så att den första delen ger en övergripande förståelse för marknadsföring (del 1). Därefter tittar den på den inledande analysfasen (del 2), mål- och strategifasen (del 3) och planeringsfasen (del 4). Boken är alltså därför inte disponerad på identiskt samma sätt som Kotlers Marketing Management men de olika kapitlen genomgår samma principer och begrepp. Innehållsförteckningen har därför gjorts ganska ingående för att läsaren lätt ska kunna hitta relevant text. Begreppen är till största del översatta till svenska och ibland anges dess engelska motsvarighet. Viss terminologi är inte översatt eftersom den engelska termen används även på svenska.

September 2005/ Juli 2006 Pernille Schnoor / Christian Lundberg

 1. Del 1: Förståelse för marknadsföring
 2. De nya marknadsvillkoren
  1. Den nya ekonomin och de nya konsumenterna
  2. Marknadsföringens utmaningar
  3. Marknadsföringsbegrepp och verktyg.
  4. Behov och önskemål
  5. Olika marknadsföringskoncept
  6. Företagens nya villkor och de ändrade marknadsföringssätten.
  7. Customer Relations Management (CRM)
  8. Nackdelar med databasmarknadsföring (CRM)
 3. Hur skapar man kundvärde?
 4. Definition av kundvärde och kundtillfredsställelse
  1. Kundens förväntningar.
  2. Högt kundvärde
  3. Värdekedjan
  4. Kundrelationer (CRM)
  5. Total quality management (TQM)
  6. Vad är kvalitet?
 5. Marknadsorienterad strategisk planering
  1. Vad är strategisk planering?
  2. Strategisk planering på företags- och koncernnivå
  3. Definition av den övergripande missionen
  4. Strategic Business Units (SBU)
  5. Boston Consulting Groups tillväxtmatris
  6. General Electric – modellen
  7. Kritik av portföljmodeller
  8. Strategisk planering i den specifika affärsenheten
  9. SWOT-analysen
  10. Steg i marknadsföringsprocessen
 6. Del 2: Analysfasen
 7. Analys av möjligheter på marknaden och efterfrågan
  1. Analys av möjligheter på marknaden
  2. Prognoser och efterfrågeanalyser
  3. Försäljningsprognoser
  4. Försäljningspotentialen
  5. Prognostisering av framtida efterfrågan
  6. Prognoser om inköp
  7. Omvärldsanalys
 8. Konsumtions- och inköpsbeteende
  1. Kulturella och sociala faktorer
  2. Psykologiska faktorer.
  3. Inköpsbeslut
  4. Fem roller i inköpsbeteendet
  5. Steg i beslutsprocessen
 9. Konkurrens
  1. Michael Porters competitive forces
  2. Identifikation av konkurrenter
  3. Branschkonceptet
  4. Marknadsföringskonceptet
  5. Konkurrensanalysen
  6. Hur insamlas data?
  7. Konkurrensstrategier
  8. Val av angreppsstrategi
  9. Balansen mellan att vara kund- och konkurrentorienterad
 10. Producent- vs. konsumentmarknader
  1. Skillnader på B2B marknaden och konsumentmarknaden
  2. Faser i inköpsprocessen
  3. Den institutionella marknaden
 11. Del 3: Mål- och strategifasen
 12. Marknadssegmentering och val av målgrupper
  1. Varför segmentera?
  2. Nischer
  3. Lokalområden
  4. Individer
  5. Segmenteringsprocessen
  6. Marknadssegmentering – val av målgrupp
  7. Andra överväganden vid segmentering
 13. Positionering och differentiering
  1. Vad är positonering?
  2. Positionering enligt Ries och Trout
  3. Positionering enligt Treacy och Wiersema?
  4. Hur många idéer ska man välja?
  5. Kommunikation av positioneringen
  6. Vad är differentiering?
  7. Hur differentierar man?
  8. Marknadsföringsstrategier i produktlivscykeln
  9. Produktens livscykel
  10. Marknadsföringsstrategier i olika faser
  11. Marknadsutvecklingen
 14. Globala marknadsföringsstrategier – strategier på exportmarknaden
  1. Vad innebär global?
  2. Vilka och hur många marknader skall företaget in på?
  3. Hur tar man sig in på marknaden?
  4. Marknadsföringsprogrammet
  5. Den bakomliggande organisationen
 15. Del 4: Planeringsfasen
 16. Produkten
  1. Definition av en produkt
  2. Produktklassifikationer
  3. Produktmixen
  4. Produktlinjesbeslut
  5. Produktutveckling
  6. Hur organiseras produktutvecklingen
  7. Produktutvecklingsprocessen
  8. Konceptutvecklingsprocessen
  9. Koncepttest
  10. Marknadsföringsstrategin
  11. Varumärkesbeslut
  12. Vad är ett varumärke?
  13. Varumärkesidentitet
  14. Varumärkeskapital
  15. Utmaningar med branding
  16. Beslut rörande varumärkesnamn
  17. Verktyg för varumärkesbyggande
  18. Strategier för branding
  19. Produktlinjebreddning, varumärkesutökning och multibrandstrategier
  20. Brand asset management
  21. Tjänster
  22. Vad är en tjänst?
  23. Tjänster och marknadsföring
  24. Marknadsföringsstrategier för tjänsteföretag
  25. De tre extra P:na
  26. Differentiering av tjänster
  27. Tjänstens kvalitet – hur styr man den?
  28. Produktionsstyrning
 17. Prisstrategier
  1. Prissättning
  2. Estimering av efterfrågan
  3. Priselasticitet
  4. Kostnadstyper
  5. Prisstruktur – pristillpassning
  6. Prisändringar
 18. Distributionen
  1. Värdeskapande nätverk och marknadsföringskanaler – vad är det?
  2. Marknadsföringskanalernas funktion
  3. Betalningsflödet
  4. Kampanjflödet
  5. Kanalnivåerna
  6. Designing av marknadsföringskanaler
  7. Analys av kundens tjänstebehov
  8. Fastlägga mål och begränsningar
  9. Identifiera väsentliga alternativ
  10. Utvärdering av väsentliga alternativ
  11. Ekonomi
  12. Ledning av kanalerna
  13. Motivering av kanalmedlemmar
  14. Utvärdering och modifiering av kanalmedlemmar
  15. Distributionsutveckling
  16. Vertikala marknadsföringssystem
  17. Horisontella marknadsföringssystem
  18. Multikanalsmarknadsföring
  19. Konflikter i kanalerna
  20. Detaljhandeln – olika typer
  21. Trender
  22. Grossister
  23. Marknadslogistik
  24. Målen med marknadslogistik – beslut
 19. Marknadskommunikationen (Promotion)
  1. Marknadsföringskommunikationsmixen
  2. Kommunikationsprocessen
  3. Utveckling av en effektiv kommunikationsprocess
  4. Målgruppen
  5. Kommunikationsmålsättningarna
  6. Budskapet
  7. Kommunikationskanaler
  8. Besluta om kommunikationsbudget
  9. Besluta om kommunikationsmixen
  10. Hur beslutar man om marknadsföringskommunikationsmixen?
  11. Styrning av den integrerade marknadsföringsprocessen
  12. Reklam, sales promotion, public relations och direct marketing
About the Author

Pernille Schnoor