Kategorier Priser Virksomhedsløsninger
Professional eBook

Marketing Management III

Planlægningsfasen

0 Anmeldelser
57
Language:  Danish
Bogen handler om planlægningsfasen i forbindelse den konkrete marketingproces.
Professionel Plus abonnementet gratis de første 30 dage, derefter $8.99 /måned
Læs denne bog i vores online eReader. Ingen reklamer
Beskrivelse
Forord
Indhold

Bogen handler om planlægningsfasen i forbindelse den konkrete marketingproces.

Marketing Management – Planlægningsfasen giver et overblik over planlægningsfasen. Der findes også en del 1 (Marketing Management – Forståelse for marketing) og 2 (Marketing Management – Analyse-, Mål- og Strategifasen) i samme bogserie som samlet giver en kort gennemgang af de begreber og forståelser, som findes inden for området markedsføring. Bøgerne har til formål at give en overordnet forståelse for området og give et godt indblik i de væsentligste problemstillinger.

Bøgerne er skrevet med udgangspunkt i Philip Kotlers Marketing Management, 11. udgave, 2003. De skal forstås som et dansk supplement til Philip Kotlers bog – og det er derfor ikke hensigten, at disse bøger skal kunne stå alene. Bogen er derfor ikke disponeret fuldstændig identisk med Philip Kotlers Marketing Management. Men kapitlerne gennemgår de samme principper og begreber, og studerende kan derfor relativt nemt – ved at se i Philip Kotlers udførlige indholdsfortegnelse og emneindex - finde de kapitler, hvor de væsentligste marketingbegreber gennemgås. Begreberne er oversat til dansk, men visse steder oplyses den engelske betegnelse og andre steder, hvor en oversættelse ikke vil give mening, anvendes kun den engelske betegnelse.

August 2005

Pernille Schnoor

 1. Produktet (Product)
  1. Defi nition af et produkt
  2. Produktklassifi kationer
  3. Produktmixet
  4. Produktliniebeslutninger
  5. Produktudvikling
  6. Hvordan organiseres produktudviklingen?
  7. Produktudviklingsprocessen
  8. Konceptudviklingsprocessen
  9. Koncepttest
  10. Marketingstrategien
  11. Brandbeslutninger
  12. Hvad er et brand?
  13. Brand identitet
  14. Brand equity
  15. Branding udfordringer
  16. Brandnavn beslutninger
  17. Brand building-værktøjer
  18. Brandingstrategier
  19. Line extensions, brand extensions og multibrandstrategier
  20. Brand asset management
  21. Services
  22. Hvad er services?
  23. Services og marketing
  24. Marketingstrategier for service virksomheder
  25. De tre ekstra P’er
  26. Differentiering af services
  27. Servicens kvalitet – hvordan styres den?
  28. Produktionsstyring
 2. Prisstrategier (Price)
  1. Prisfastsættelse
  2. Priselasticitet
  3. Prisstruktur – pristilpasning
  4. Prisændringer
 3. Distributionen (Place)
  1. Værdinetværk og marketingkanaler – hvad er det?
  2. Marketingkanalernes funktion
  3. Betalingsfl owet
  4. Promotionfl owet
  5. Kanalniveauerne
  6. Design af marketingkanaler
  7. Analyse af kundernes servicebehov
  8. Fastlægge mål og begrænsninger
  9. Identifi cere væsentlige alternativer
  10. Evaluere væsentlige alternativer
  11. Økonomi
  12. Ledelse af kanalerne
  13. Motivation af kanalmedlemmer
  14. Evaluering og modifi kationer af kanalmedlemmer
  15. Distributionsudvikling
  16. Vertikale marketingsystemer
  17. Horisontale marketingsystemer
  18. Multikanalmarketing
  19. Kanalkonfl ikter
  20. Detailhandelen – forskellige typer
  21. Trends
  22. Grossister
  23. Markedslogistik
  24. Målene for markedslogistik – beslutninger
 4. Markedskommunikationen (Promotion)
  1. Marketingkommunikations-mixet
  2. Kommunikationsprocessen
  3. Udvikling af en effektiv kommunikationsproces
  4. Målgruppen
  5. Kommunikationsmålsætningerne
  6. Budskabet
  7. Kommunikationskanaler
  8. Bestem kommunikationsbudgettet
  9. Bestem kommunikationsmix’et
  10. Hvordan fastlægges markedskommunikationsmixet?
  11. Styring af den integrerede marketingproces
  12. Reklame, salgspromotion, public relations og direct marketing
About the Author

Pernille Schnoor