Formelsamling til matematik

af Bookboon
Vurderinger:
( 18 )
134 pages
Sprog:
 Danish
Gratis Formelsamling til matematik på HHX niveau B og A
Dette er en gratis e-bog til studerende
Download gratis studiebøger i PDF eller læs online. Mindre end 15 % annoncer
 
Premium abonnement gratis i de første 30 dage, derefter $3.99/mnd
Seneste udgivelser
Beskrivelse
Indhold

Gratis Formelsamling til matematik på HHX niveau B og A

Denne formelsamling er udarbejdet primært til brug inden for Matematik på HHX. Indholdet i formelsamlingen dækker de obligatoriske emner på de to niveauer B og A. Desuden er medtaget formler, som kan være alment nyttige.

Strukturen af emnerne i formelsamlingen er sket i dialog med undervisere på landets handelsskoler, og er anderledes end strukturen i UVMs formelsamling. Desuden indeholder denne formelsamling enkelte kortere forklaringer af de forskellige formler og begreber. Dette er for at øge brugervenligheden for de studerende.

Alle formler i denne formelsamlinger, der også findes UVMs formelsamling har fået angivet nummeret fra UVMs formelsamling. Dette UVM nr. står oplyst til højre for de respektive formler. Dette gør det nemt for den studerende at benytte de to formelsamlinger i forening.

 1. Brøkregning
 2. Procentregning
  1. Gennemsnitlig procent
  2. Ligevejet gennemsnit
  3. Vejet gennemsnit
  4. Indekstal
 3. Rentesregning
  1. Fremskrivning
  2. Tilbageskrivning
  3. Effektiv rente
 4. Annuitetsregning
  1. Fremtidsværdien af en annuitet
  2. Nutidsværdien af en annuitet
  3. Annuitetsydelse
 5. Potensregneregler
 6. Linier
  1. Ligninger for linier
 7. Parabeler
 8. Trekanter
  1. Retvinklede trekanter
  2. Vilkårlige trekanter
 9. Funktioner
  1. Funktionsbegrebet
  2. Sammensat funktion
  3. Omvendt funktion
 10. Polynomier
  1. Lineær funktion
  2. Andengradspolynomium
  3. Faktorisering af parabel
  4. Polynomium af grad n
 11. Asymptote for polynomiumsbrøker
  1. Vandret asymptote
  2. Skrå asymptote
  3. Lodret asymptote
 12. Logaritmefunktioner
  1. Logaritmefunktion med grundtal
  2. Regneregler
  3. Den naturlige logaritmefunktion
  4. Regneregler
  5. Sammenhæng mellem log og ln
 13. Ekspotentielle funktioner
  1. Eksponentialfunktion med begyndelsesværdi ? 1
  2. Fordoblingskonstant T2
  3. Halveringskonstant T½
  4. Den omvendte funktion for en eksponentialfunktion
 14. Potensfunktioner
  1. Eksponent a
  2. Bestemmelse af b
  3. Den omvendte funktion af en potensfunktion
 15. Proportionalitet
 16. Trigonometriske funktioner
  1. Radianer
  2. Cosinus , sinus og tangens
  3. Regneregler
  4. Specielle funktionsvardier
  5. Trigonometriske grundligninger
  6. Harmonisk svingning
 17. Lineare funktioner i to variable
 18. Differentialregning
  1. Differentiation af specielle funktioner
  2. Regneregler for differentiation
 19. Deskriptiv statistik
  1. Diskrete observationer
  2. Pindediagram
  3. Summerede frekvenser
  4. Trappediagram
  5. Grupperede observationer
  6. Sojlediagram (histogram)
  7. Summerede frekvenser
  8. Sumkurve
 20. Sandsynlighedsregning
  1. Regneregler for sandsynligheder
 21. Stokastisk variable
  1. Middelvardi µ
  2. Varians s2
  3. Standardafvigelse
 22. Binomialfordeling
  1. Fakultet
  2. Binomialkoeffi cient K(n, r)
  3. Binomialfordelt stokastisk variabel X
  4. Sandsynlighedsfunktion
  5. Middelvardi
  6. Varians s2
  7. Standardafvigelse s
 23. Normalfordeling
  1. Normalfordelt stokastisk variabel X
  2. Stikordsregister for niveau B
  3. Niveau A
  4. Vektorer i planen
   1. Regning med vektorer
   2. Vektor bestemt ved to punkter i planen
   3. Arealet af en trekant
  5. Linie i planen
   1. Ligning for linie
   2. Retningsvektor for linie
  6. Afstand i planen
   1. Afstand mellem to punkter
   2. Afstand fra punkt til linie
  7. Parabel
  8. Cirkel
  9. Ellipse
  10. Hyperbel
  11. Kvadratisk funktion i to variable
  12. Integralregning
   1. Stamfunktion
   2. Ubestemt integral
   3. Stamfunktion til specielle funktioner
   4. Regneregler for ubestemt integral
   5. Bestemt integral
   6. Regneregler for bestemt integral
   7. Arealberegning
  13. Numerisk integration
  14. Differentialligninger
  15. Sandsynlighedsregning
   1. Regneregler for sandsynligheder
  16. Stokastisk variable
   1. Diskret stokastisk variabel
   2. Kontinuert stokastisk variabel
   3. Lineær transformation af stokastisk variabel X
  17. Binomialfordeling
   1. Binomialfordelt stokastisk variabel X
   2. Approksimation af binomialfordelt stokastisk variabel X med normalfordeling
  18. Normalfordeling
   1. Normalfordelt stokatisk variabel X
   2. Standardnormalfordelt stokastisk variabel U
   3. Standardisering af normalfordelt stokastisk variabel X _
   4. Gennemsnit x af n uafhængige, identisk normalfordelte stokastiske variable
  19. Konfidensinterval
   1. Kon?densinterval for middelværdien µ i en normalfordeling med kendt varians s2
   2. Kon?densinterval for sandsynlighedspara-meteren p i en binomialfordeling
  20. Stikordsregister for niveau A