Kategorier Priser Virksomhedsløsninger
Free Textbook

C# 4: ADO.NET og databaseapplikationer

0 Anmeldelser
166
Language:  Danish
Denne bog er den fjerde i serien af bøger om programmer og C#. Emnet er databaseprogrammering til .NET platformen, og hvordan man i C# skriver programmer, som anvender en database.
Download free PDF textbooks or read online. Less than 15% adverts
Premium abonnement gratis i de første 30 dage, derefter $5.99/mnd
Beskrivelse
Forord
Indhold
book.tabs.appendix

Denne bog er den fjerde i serien af bøger om programmer og C#. Emnet er databaseprogrammering til .NET platformen, og hvordan man i C# skriver programmer, som anvender en database. Stoffet behandles med udgangspunkt i en række eksempler med fokus på at vise, hvordan man gør. Databaseproduktet er SQL Server, og det forudsættes at læseren har kendskab til SQL og kan skrive simple programmer i C#. Nogle af eksemplerne fylder meget, og ofte findes en del af koden kun i de færdige Visual Studio projekter, som kan downloades fra forlagets hjemmeside. For at få det fulde udbytte af disse eksempel bør man studere den færdige kode.

Klik her for at downloade eksemplerne fra bogen.

Denne bog er den fjerde i en serie af bøger om udvikling af programmer til .NET platformen. Bøgernes titel er C#, og selv om bøgerne dermed har fokus på sproget C# og den valgte platform, så spiller programmering i almindelighed en væsentlig rolle. Jeg har tilstræbt, at de enkelte bøger skal kunne læses uafhængige af hinanden, men bøgernes titel angiver alligevel en rækkefølge, og denne bog forudsætter kendskab til programmering og sproget C# svarende til store dele af indholdet af de to bøger C# 1 og C# 2. Desuden har bogen eksempler på Windows programmer og forudsætter således også kendskab til væsentlige dele af stoffet i C# 3. Da denne bog omhandler databaseprogrammering, forudsættes det desuden, at læseren har kendskab til databaser og herunder specielt SQL.

Bøgerne henvender sig til alle, som ønsker at beskæftige sig med programmering til .NET platformen, men bl.a. på grund af eksempelvalget er bøgerne primært tænkt som enten undervisnings- eller supplerende materiale på en videregående uddannelse. Bøgerne er ikke rettet mod nogen bestemt uddannelse, og det behøver ikke direkte at være en it uddannelse, men det kan også være andre uddannelser, hvor der indgår kurser i programmering. Endelig vil bøgerne kunne anvendes af professionelle softwareudviklere enten som inspiration eller som opslagsværk vedr. konkrete teknologier.

Bøgerne har et praktisk sigte, således at det primære mål er at vise, hvordan man gør, og det gælder denne bog i særdeleshed. Det meste af stoffet præsenteres gennem et stort antal eksempler og de forklaringer, som knytter sig hertil, og bøgerne er i stor udstrækning underinddelt svarende til disse eksempler. Alle eksemplerne har et intetsigende navn, som er navnet på det projekt, som de er oprettet under af udviklingsværktøjet, men i bogen har hvert eksempel en undertitel i form af et ord eller sætning, som kort fortæller, hvad eksemplet viser, forklarer eller omhandler. Der er referencer til disse undertitler i indholdsfortegnelsen.

Alle eksempler er udviklet ved hjælp af Visual Studio, og som database produkt anvendes SQL Server. Alle bøgernes eksempler ligger som færdige Visual Studio projekter til download fra forlagets hjemmeside. Alle eksempler anvender primært to databaser, og sammen med eksemplerne ligger de backups af disse databaser. Det er nødvendigt at udføre en restore af disse backups, for at eksemplerne kan afprøves. Projekterne kan downloades samlet som en zip fil.

 1. Del 1: Connected ADO
  1. Databaseprogrammer
  2. De grundliggende SQL sætninger
  3. Windows programmer og databaser
 2. Del 2: Disconnected ADO
  1. DataSet, tabeller og rækker
  2. DataAdapter
  3. Windows programmer og disconnected adgang
 3. Del 3: The Entity Framework
  1. EF eksempler
  2. Databinding af en entity datamodel
 4. Del 4: Andre databasebegreber
  1. Transaktioner
  2. SamtidighedKontrol
  3. Andre databaseprodukter
 5. Del 5: XML dokumenter
  1. Opret et XML dokument
  2. Søg i et XML dokument
 6. Del 6: Afsluttende eksempel
About the Author

Poul Klausen

Poul Klausen er uddannet cand. scient. i matematik fra Aarhus Universitet med speciale i algebraisk topologi. Efter universitetet og et efterfølgende pædagogikum har Poul Klausen primært arbejdet som underviser og det især inden for it uddannelser og gennem de sidste mange år som underviser på datamatiker uddannelsen. Her har han især undervist i programmering og har i den sammenhæng både beskæftiget sig med og undervist i en række forskellige programmeringssprog og herunder også C#. Ud over programmering har Poul Klausen beskæftiget sig med andre emner inden for systemudvikling, hvor specielt kan nævnes design, modellering og databaser. Han har desuden undervist i mere tekniske fag som operativsystemer og computer netværk.

Ud over undervisning har Poul Klausen arbejdet i det private som softwareudvikler dels i perioder som fuldtids systemudvikler og dels parallelt med jobbet som underviser. Opgaverne har været mange og specielt kan nævnes udvikling af administrative løsninger og en række web relaterede produkter. I de sidste år har Poul Klausen i forbindelse med praktisk systemudvikling primært beskæftiget sig med business intelligence, og i relation hertil har han primært interesseret sig for data mining.