Categories Pricing Corporate
Professional eBook

Zásadní tajemství komunikace!

62
Language:  Czech
Tato jednoduše pochopitelná příručka, kterou napsala expertka na komunikaci, všem nabídne všechny nástroje, schopnosti a techniky, které můžete ke zlepšení komunikace potřebovat.
Professional Plus abonnement gratis de første 30 dage, derefter $8.99/per måned
Kniha neobsahuje reklamu
Content
Description
 1. Úvod
 2. Kapitola jedna
  1. Posouzení možností
  2. Překážky efektivní komunikace
  3. Model komunikačních dovedností
  4. Naslouchání ostatním
  5. Rysy aktivního naslouchání
 3. Kapitola dvě
  1. Úroveň 1 – Průzkum
  2. Neverbální komunikace
  3. Úspěšná komunikace
  4. Překážky dobrého naslouchání 
  5. Základní vlastnosti naslouchání
  6. Základní komunikační výbava
  7. Otevřené a uzavřené otázky
  8. Úvodní fráze
  9. Jak aktivně naslouchat
  10. Jak udržet plynulou konverzaci
  11. Mikro techniky
 4. Kapitola tři
  1. Pochopení
  2. Parafrázování a úvaha nad obsahem
  3. Reflexe pocitů
  4. Sumarizace
  5. Bezprostřednost
  6. Konfrontace
 5. Kapitola čtyři
  1. Akce
  2. Definujte akci, kterou je třeba provést
  3. Doporučení
  4. Zakončení
  5. Dodatek A 
 6. Kapitola pět
  1. Osobní akční plán
 7. Autorka

- Jste manaěer, kterťmu se obcas nedostšvš slov?- Stšvš se všm, ěe obcas reknete neco öpatne a sloěitou situaci jeöte zhoröūte?- Pracujete v oddelenū lidskżch zdroju a nevūte jak reöit kritickť situace?- Chcete se zlepöit jako recnūk?- Studujete komunikacnū schopnosti a potrebujete pšr rychlżch rad?

Pokud jste na kteroukoliv z vżöe uvedenżch otšzek odpovedeli ano, pak je tato e-kniha urcena pršve všm. Tato jednoduöe pochopitelnš prūrucka, kterou napsala expertka na komunikaci, všm nabūdne vöechny nšstroje, schopnosti a techniky, kterť muěete ke zlepöenū komunikace potrebovat.

O autorovi

Carole Spiers Mihpe MismaPřední odbornice na korporátní stresové situaceMotivační řečník, host BBC a autorka bestsellerů
Posledních 20 let je posláním Carole Spiers „dosažení udržitelného úspěchu přijetím zdravé firemní kultury“. Nabízí nejmodernější expertizy z tohoto oboru a spojuje individuální posílení a výkonné vedení s cílem zlepšit výkonnost a zvýšit zisk.
Jakožto autorita v oblasti osobního posílení, host BBC a autorka bestsellerů z oblasti stresu má jedinečnou důvěryhodnost. Je vyhledávaným motivačním řečníkem na mezinárodních konferencích a seminářích a často ji kontaktují mezinárodní média, aby poskytla svůj odborný pohled na věc. Je také soudním znalcem u britského soudu.
About the Author
Carole

Carole Spiers