Categories Pricing Corporate
Professional eBook

PowerPoint 2013

189
Language:  Czech
Tato uživatelská příručka vás provede vším, co potřebujete vědět při používání aplikace PowerPoint k vytváření profesionálních prezentací.
Professional Plus abonnement gratis de første 30 dage, derefter $8.99/per måned
Kniha neobsahuje reklamu
Description
Content

Tato uživatelská příručka vás provede vším, co potřebujete vědět při používání aplikace PowerPoint k vytváření profesionálních prezentací.

Dozvíte se, jak:

 • Zacházet s aplikací PowerPoint 2013
 • Přidat do vaší prezentace text, tabulky, obrazce, obrázky SmartArt, grafy a více
 • Použít předlohy snímků Slide Master pro ovládání vzhledu prezentace
 • Přidat média – audio a video snímky
 • Ovládat přechody mezi snímky
 • Přidat animaci k obrazcům
 • A mnohem více
 1. Začínáme 
  1. Co je PowerPoint 2013 
  2. Obrazovka aplikace PowerPoint 2013 
  3. Pás karet 
  4. Přidání ikony na panel nástrojů Rychlý přístup 
  5. Přidání ikony z rozbalovacího menu 
  6. Přidání ikony z volby Další příkazy 
  7. Přizpůsobení pásu karet 
  8. Pomocí klávesy Alt 
  9. Různá zobrazení prezentace 
 2. Vytvořit prezentaci 
  1. Vytvoření prázdné prezentace 
  2. Vytvoření prezentace pomocí šablony 
  3. Vyhledávání šablony 
  4. Vložení šablony z aplikace Word do prezentace 
 3. Vytvoření prázdné prezentace 
  1. Přidání snímků 
  2. Změna rozvržení snímku 
  3. Přidání textu 
  4. Vložení tabulky 
  5. Vložení grafu 
  6. Vložení obrázku SmartArt 
  7. Vložení obrázků 
  8. Vložení online obrázků 
  9. Vložení videa 
 4. Formátování prezentace pomocí předloh snímků 
  1. Co jsou předlohy snímků? 
  2. Zobrazení předlohy snímků 
 5. Motivy 
  1. Co je to motiv 
  2. Rozložení 
  3. Použití předlohy snímků 
  4. Změny předlohy snímků 
  5. Přidání nového rozložení 
  6. Přejmenování rozložení 
  7. Úprava existujícího rozložení 
  8. Přidání/odebrání obrázků pozadí 
  9. Kontrola čísel stránek 
  10. Vložení záhlaví a zápatí 
 6. Úpravy motivů 
  1. Změnit prvky motivu 
  2. Styly pozadí 
  3. Vlastní nastavení možností prezentace a zobrazení 
  4. Změna nastavení stránky Možnosti 
  5. Změna zobrazení v barvě/stupních šedé 
 7. Navigace pomocí zobrazení prezentací 
  1. Změny vlastností prezentace 
 8. Konfigurace prezentace k tisku nebo uložení 
  1. Tisk snímků 
  2. Tisk podkladů 
  3. Tisk prezentace ve stupních šedé 
  4. Vytvořit podklady v aplikaci Microsoft Word 
  5. Prezentace na CD 
  6. Ukládání prezentací jako webové stránky 
  7. Zachování zpětné kompatibility 
 9. Konfigurace a přehrání prezentace 
  1. Možnosti přehrávání prezentace 
  2. Nastavení prezentace 
  3. Prezentace online 
  4. Zkouška časování 
  5. Záznam prezentace 
  6. Konfigurace rozlišení prezentace 
  7. Zobrazení prezentujícího 
  8. Navigace v rámci prezentace 
  9. Poznámky k prezentaci a zvýraznění 
  10. Vytvoření vlastní prezentace 
 10. Práce se snímky 
  1. Duplikace existujících snímků 
  2. Skrytí snímků 
  3. Odstraňování snímků 
  4. Úprava pozadí snímků 
  5. Aplikování stylů na snímky 
 11. Vkládání a formátování obrazců 
  1. Vkládání obrazců 
  2. Změna velikosti obrazce 
  3. Použití ohraničení obrazce 
  4. Změna výplně obrazce 
  5. Vytvoření vlastního obrazce 
  6. Použití přednastavených stylů obrazců 
  7. Zarovnání a uspořádání obrazců 
  8. Uspořádání obrazců 
  9. Zarovnat obrazce 
  10. Použijte Inteligentní vodítka 
 12. Uspořádat a seskupit snímky 
  1. Vložení záhlaví oddílů 
  2. Změna pořadí snímků 
 13. Vkládání a formátování textu 
  1. Změna textu na WordArt 
  2. Vytvoření více sloupců do jednoho tvaru 
  3. Vkládání hypertextových odkazů 
  4. Použití formátování a stylů v textu 
  5. Vytváření seznamů s odrážkami a číslované seznamy 
 14. Vložení a formátování tabulky 
  1. Vložit tabulku z zástupný symbol 
  2. Přidání řádků a sloupců 
  3. Použití rychlých stylů tabulky 
  4. Formátování tabulky 
 15. Vložení a formátování grafů 
  1. Vkládání grafů 
  2. Úpravy typu grafu 
  3. Přidání legendy do grafů 
  4. Import grafů z externích zdrojů 
 16. Vložení a formátování obrázku SmartArt 
  1. Vložení obrázků SmartArt 
  2. Přidání obrazce do obrázku SmartArt 
  3. Změna barvy obrázku SmartArt 
  4. Přesunutí textu v obrazcích SmartArt 
  5. Obrácení směru 
  6. Převod seznamů na obrázek SmartArt 
 17. Vložení a formátování obrázků 
  1. Vložit snímky ze souboru na vašem počítači 
  2. Změna velikosti obrázků 
  3. Oříznutí obrázků 
  4. Použití efektů 
  5. Použití stylů 
  6. Přidání obrázků online 
  7. Znovu použít snímky z knihovny SharePoint 
  8. Vložit snímky z OneDrive pro podnikání 
 18. Vložení a formátování multimédia 
  1. Vložit video ze souboru na vašem počítači 
  2. Přizpůsobení velikosti okna média 
  3. Střih videa 
  4. Možnosti nastavení multimédií 
  5. Propojení na externí média 
  6. Přidat zvuk k prezentaci 
 19. Použití přechodů mezi snímky 
  1. Vložení přechodů mezi snímky 
  2. Přidání přechodů 
  3. Úprava možností efektu přechodu 
  4. Přidání zvuku do přechodu 
  5. Nasavení časování přechodu 
 20. Animovat obsah snímků 
  1. Použití animace k obrazcům 
  2. Odebrání animace 
  3. Použití animace textu 
  4. Přidání drah pohybu do animace 
  5. Úprava možností animace 
  6. Pořadí animací 
  7. Práce s Podoknem animací 
 21. Sloučení obsahu z více prezentací a sledování změn 
  1. Uložit místní kopii prezentace 
  2. Porovnání více prezentací 
 22. Zamknout a sdílet prezentace 
  1. Šifrování prezentace s heslem 
  2. Komprese médií 
  3. Kontrola prezentace a odstranění metadat 
About the Author
Shelley

Shelley Fishel