Categories Pricing Corporate
Free Textbook

Kvantum etiky

0 Recenze
52
Language:  Czech
Tato publikace rozvíjí teorii kvality etiky v rovině vzájemných vazeb mezi lidmi v oblasti komunikace a nejrůznějších ideofaktů a artefaktů.
Download free PDF textbooks or read online. Less than 15% adverts
Byznys předplatné zdarma během prvních 30 dnů, pak $5.99/m
Description
Content

Tato publikace rozvíjí teorii kvality etiky v rovině vzájemných vazeb mezi lidmi v oblasti komunikace a nejrůznějších ideofaktů a artefaktů. Autoři vycházejí z myšlenky, že postupné zaplňování světa informacemi vyžaduje na druhé straně i schopnost odlišit podstatné od nepodstatného. Základní myšlenkou je, že potřeba setkávání a vyměňování si informací vyžaduje definici a akceptaci etických pravidel, která to umožňují.
Přes veškerá teoretická i praktická východiska se bude ono jakkoliv popsané kvantum etiky
vždy prakticky testovat v životě otázkou, zda je tím „něčím navíc“, co může setkávající
strany, jakkoliv navzájem cizí, spojit.
Autoři knihy dobře vědí, že je daleko snadnější několika málo slovy nebo gesty prostředí pro
komunikaci neprosto zničit. Je to dáno samotnou podstatou života, jež je charakterizována
tím, že až úporně uspořádává lokálně své prostředí proti přírodní zákonitosti, spočívající
v celkovém růstu entropie vesmíru, kterou popisuje druhý termodynamický zákon.
Přirozeným důsledkem tohoto uspořádávání jsou občasné kolapsy, zjednodušení, jejichž
příchod a rozsah nemůžeme předpovídat, ale umíme určit jejich pravděpodobnostní rozdělení,
které se podobně jako řada modelů jiných událostí a jevů v přírodě řídí funkcí přirozeného
logaritmu. Proto je snadné a snad i lákavé, se svézt s přírodními trendy zákonitostmi, které
působí proti samotné existenci a fungování života.
Předpokladem jakékoliv důvěry je porozumění. Autoři nabízí definici porozumění jako nalezení
společného jazyka v podobě splynutí obzorů poznání, které každá, jakkoliv odlišná
entita nebo jedinec, díky svému jazyku nebo komunikační výbavě přirozeně má. Toto porozumění je nezbytnou minimální hodnotou hledaného kvanta etiky.

O autorech

Roman Lindauer je manažer s více než 25 let praktických zkušeností z prostředí nadnárodních firem. Svou kariéru zahájil oblasti finančního managementu, ale posledním desetiletí se profesionálně zabývá oblastí oblast řízení rizik prostřednictvím interních kontrol.
Roman vystudoval British Open University Business School a absolvoval jednosemestrální kurz na George Washington University v USA.
Je absolventem široké škály školení v oblasti managementu a neustále sleduje nové trendy v oblasti řízení rizik, compliance, interního auditu a strategického rozvoje společnosti.

Ladislav Žák je zkušený bývalý krizový manažer a insolvenční expert. Hlavní oblast jeho zájmů a hlavní případy byly ve vojenském, chemickém průmyslu a pojišťovnictví.

Vystudoval Strojní fakultu ČVUT v Praze a Právnickou fakultu privatizace a obchodní akademie v Moskvě (PBA). Studium doplnil absolvováním Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Technické univerzity v Liberci, doktorským studiem na ČVUT.

V současné době je spolumajitelem a výkonným ředitelem poradenské společnosti D-TAX a ředitelem KRI zaměřeného na projekty rozvoje krajiny, vodní hospodářství, inteligentní města a veřejný prostor.
Ladislav je aktivním členem INSOL Europe a členem výkonné rady časopisu Liberal Arts of Russia. Je také bývalým členem tajemníka České komory Ústavu interních auditorů a redakční rady novin „Insolvency News“.  • ÚVOD
  1. ZAPLŇOVÁNÍ SVĚTA
  2. TROCHA TEORIE NIKOHO NEZABIJE
  3. MOŽNÉ JÁDRO PUDLA
  4. KDO A CO S KÝM A ČÍM
  5. KVANTUM ETIKY
  6. ZÁVĚR
  • LITERATURA

About the Author

Roman Lindauer & Ladislav Žák