Categories Pricing Corporate
Free Textbook

Etika Rovnováhy & rovnováha etiky

86
Language:  Czech
Tato kniha je o etických hodnotách a jejich použití v prostředí businessu. Cílem knihy je nalézt správné argumenty, proč konat eticky v různých situacích a mít z toho prospěch.
Download free PDF textbooks or read online. Less than 15% adverts
Byznys předplatné zdarma během prvních 30 dnů, pak $5.99/m
Description
Content

Tato kniha pojednává o rovnováze businessu, morálních zásadách a filozofii. Ambice autorů je prezentovat smysluplný a hmatatelný model chování pro příští desetiletí. Čtenáři mají tak šanci rozšířit své znalosti o této oblasti navazující na knihy stejných autorů, kteří na toto téma již publikovali v minulých letech (Etika kvality a Kvantum etiky).

O autorovi

Roman Lindauer je zkušený specialista v oblasti řízení rizik a interních kontrol. Od roku 1991 pracuje pro mezinárodní společnosti v rolích zaměřených na certifikaci podle zákona SOX404.Roman absolvolal britskou Open University Business School a dokončil jednosemestrální kurs na George Washington University. Ve volném čase sdílí své praktické znalosti se studenty Vysoké škole ekonomické v Praze.Ladislav Žák je bývalý zkušený krizový manažer a insolvenční specialista. Hlavní oblastí jeho působení bylo v oblasti vojenského a chemického průmyslu a pojišťovníctví.Vystudoval Fakultu strojního inženýrství ČVUT v Praze a Právnickou fakultu privatizace a obchodu na obchodní akademii v Moskvě. Své studium rozšířil o doktorské studium na Matematicko-fyzikální fakultě v Praze a na Technické universitě v Liberci.V současné době je spolumajitelem a výkonným ředitelem poradeské společnosti D-TAX a ředitelem sdružení Karlovarského rozvojového institutu zaměřeného na obnovu krajiny, vodní hospodářství a koncept inteligentního města. Ladislav je aktivním členem INSOL Europe a členem redakčního kolegia časopisu Liberal Arts of Russia. Je také bývalým členem redakční rady Konkursních novin a české komory interních auditorů.

 • Prolog
 • Úvod
 1. Jak Chápat Nerovnováhu
 2. Organizace A Její Etika
 3. Etika Informace
 4. Box1
 5. Jak Chápat Proměnlivost
 6. Malé Doporučení
 7. Získávání Rovnováhy
 8. Možná Interpretace
 9. Očekávané Změny Prostředí
 10. Malé Shrnutí
 11. Otázky Vyžadující Odpovědi
 12. Vysvětlení
 13. Etika A Právo
 14. Vnímání Asymetrie
 15. Transparentnost
 16. Co Ještě Nevíme
 17. Filozofie A Etika
 18. Dataismus A Jeho Poslání
 19. Aplikace Dataismu
 20. Jak Zpracovávat Data Eticky
 21. Box 2
 22. Poučení Z Přírody
 23. Interludium… Etika Rovnováhy A Rovnováha Etiky
 24. Definice Zla
 25. Příklad Etického Rozhodování
 26. Když Si Manažeři Musí Vybrat
 27. Dva Příklady Rozhodování S Etickým Rozměrem
 28. Společnost Merck A Léčení Říční Slepoty
 29. Co Je To Obchodní Etika
 30. Osobní Úvaha I
 31. Jak Aplikovat Etické Principy V Podnikání
 32. Box 3
 33. Velmi Aktuální Úvaha
 34. Závěrečné Doporučení
 35. Dodatek
About the Author

Roman Lindauer & Ladislav Žák