Juha Porkka
  • : 1

Juha Porkka on työskennellyt liiketoiminnan kehittämisen konsulttina noin viidentoista vuoden ajan. Hän on erikoistunut asiakkuuksien johtamiseen ja myynnin toimintamallien, prosessien ja mittareiden kehittämiseen. Hän valmentaa niiden johtamista yritysten johdolle ja avainhenkilöille ja toimii johdon coachina muutoshankkeissa.

Juha Porkka toimii perustajaosakkaana liiketoimintaprosessien ja myynnin kehittämiseen erikoistuneessa Business Performance Finland Oy:ssä. Aiemmin Juha on vastannut asiakkuuksista, myynnistä ja CRM:n käyttöön otosta eri organisaatioissa mm. myynti- ja tuotepäällikkönä sekä myyntijohtajana johtoryhmän jäsenenä. Koulutukseltaan Juha on MBA.

Kirjassa esitetyt tavat muodostaa yritykselle asiakas- ja myyntistrategia perustuvat kirjoittajan omiin kokemuksiin ja lukuisiin kehityshankkeisin asiakkaiden kanssa, sekä asiakkuuksien ja myynnin kehittämisen lähdeaineistoon. Tästä on muodostunut näkemys, miten yritys voi saavuttaa kilpailuetua muodostamalla liiketoimintatavoitteista johdetun asiakas- ja myyntistrategian.

Kirjoittaja ottaa mielellään vastaan kehitysehdotuksia ja kokemuksia lukijalta, sekä on käytettävissä tarkempaa keskustelua varten tai tietoiskuihin yritykseenne, kun pohditte asiakasstrategiaanne ja myynnin tehostamista. Yhteystiedot ovat yrityksen kotisivuilla osoitteessa www.businessperformance.fi