Ervaren managers kennen de theorieën over veerkracht op het werk – zeker in tijden van verandering. Maar waarom zetten ze hun kennis niet om in de praktijk? Als managers zelf onder druk komen te staan, stoppen ze met het toepassen van wat ze weten dat werkt. 

 
Het is belangrijk dat managers gaan leiden door het voorbeeld te geven. Zo creëren zij een veerkrachtige cultuur die dan weer leidt tot een responsieve bedrijfsstrategie. Misschien is het ook bemoedigend om te zien dat veerkracht kan ontwikkeld worden in anderen – maar het start aan de top.

Als je verantwoordelijk bent voor een veranderingsproces en een ‘dupliceerbare’ cultuur wil ontwikkelen, dan betekent dat dat je moet kijken naar hoe de individuele leiders en het managementteam zich gedragen.

 

Tien vragen die een manager zich kan stellen:

  1. Hoe ga je zelf om met verandering?
  2. Wat doe je dat slecht is voor je eigen welzijn?
  3. Waarom ga je niet het goede voorbeeld geven terwijl je wel weet dat de voordelen van het zorg dragen voor jezelf en voor je team groter zijn dan de kosten?
  4. Hoe zou je je kwaliteiten als leider in de laatste maanden omschrijven?
  5. Wat is de schaduwkant van deze kwaliteiten en welke impact heeft dat op anderen?
  6. Hoe kan je luisteren naar je werknemers, als je zelf zo onder druk staat?
  7. Hoe kan je bouwen aan een sfeer waarin de meningen van anderen gewaardeerd en gehoord worden?
  8. Wat zijn de overtuigingen en vooroordelen binnen jouw bedrijf die er voor zorgen dat er geen gezonde aanpassing aan verandering kan plaatsvinden?
  9. Wat zou het betekenen voor je organisatie als iedereen voldoende veerkracht zou hebben? Wat zou er anders zijn?
  10. Waar kan je bij het dragen van je verantwoordelijkheden wel wat ondersteuning gebruiken?

 
In deze ‘VUCA’- wereld (*) is er een stijgende behoefte aan bedrijfsleiders en managers die begrijpen dat veerkracht niet hetzelfde is als ‘doorbijten’, die zichzelf kennen, die weten hoe ze met anderen moeten samenwerken en anderen moeten motiveren. Ze moeten een open mind hebben, met de focus op het zoeken naar oplossingen. Ze moeten weten hoe ze ondersteuning kunnen vinden, steeds meer bijleren en zichzelf kunnen herbronnen.

Veerkrachtige leiders kunnen organisaties creëren die meer zijn dan de som van de delen. Systemen en processen die de samenwerking ondersteunen zijn essentieel en emotionele intelligentie om al die intermenselijke relaties te managen is onontbeerlijk.

Als je een veerkrachtige en positieve werkplek wil creëren, waar iedereen zich goed voelt, zal het belangrijk zijn om te begrijpen dat verandering constant en onvoorspelbaar is en dat je moet leiden door het voorbeeld te geven.

 
Voor meer informatie, download het ebook  Generative Change Management va, Penny Shapland-Chew. Het is een geweldig boek dat je meer inzicht en ideeën zal geven in het managen van verandering.

 
Over de auteur: Penny Shapland-Chew is een coach en consultant die werkt met teams en met individuen rond verandering. Ze werkt met systeemdynamieken in organisaties en is zich bewust hoe waardevol het is om buiten het systeem te staan, maar vindt het ook een hele eer om in deze positie te mogen staan.

 
(*) VUCA-world is een term uit de Amerikaanse bedrijfswereld die steeds vaker gebruikt wordt en staat voor Volatile (snel veranderend), Uncertain (onzeker), Complex (complex) en Ambiguous (vaag, dubbelzinnig).

 

Meer artikels voor  jou:

 
[bookboon-recommendations id=”6e907cee-746d-432b-b466-a7006133b0c5″ title=”Wellicht vind je deze boeken ook interessant:]