Close

Follow Us

Your Personal and Professional Development: Plans, Tips and Lists

Powered by Bookboon, your personal eLibrary with 1,700+ eBooks on soft skills and personal development

Stikkord: suksess

Ansattes engasjement er essensielt i forretningslivet

Posted in Articles NorwegianLegg igjen en kommentar
Ansattes engasjement er essensielt i forretningslivet.

  I denne e-boken, guider Christina Evans oss gjennom de viktigste temaene innen ansattes engasjement, fra fortid til nåtid. Christina underviser i og forsker på HR. Hun har hovedfokus på individuell karriereutvikling og organisatoriske tilnærminger som tar sikte på å utvikle en allsidig stab. Ansattes engasjement har blitt et hett tema for arbeidsgivere. Spesielt i bedrifter hvor ytelse er avhengig av dette, for eksempel i kunnskap- og servicenæringen….

Enkelt tips for å bli suksessrik: ”PPPPP”

Posted in Articles NorwegianLegg igjen en kommentar

Les hva du kan gjøre for å bli mer effektiv i hverdagen med dette tipset….

Gap-analyse: forskjellen mellom din nåværende og ønskede tilstand

Posted in Articles NorwegianLegg igjen en kommentar

Gap-analyse er betegnelse på forskjellen mellom din nåværende og potensielle tilstand eller ytelse. I denne artikkelen ser vi nærmere på hva du kan gjøre for å oppnå mer suksess!…