Hvor bevidst er du om at optimere og anvende dit netværk? …