Close

Follow Us

Your Personal and Professional Development: Plans, Tips and Lists

Powered by Bookboon, your personal eLibrary with 1,700+ eBooks on soft skills and personal development

Hvordan sørge for vellykket tvisteløsning i ditt selskap (1 av 2)

Posted in Articles Norwegian

Et selskap er kun vellykket hvis alle involverte jobber sammen og hjelper hverandre. Selvsagt så kan man ikke helt unngå tvister mellom kollegaer, men hvis disse går for langt så kan de være giftig for din bedriftskultur. 

 
Hvis det er din jobb å løse slike tvister, for eksempel fordi du er direkte involvert eller fordi du jobber i personal, så må du bruke de aller beste av de tilgjengelige verktøyene. Selvsagt så har folk forskjellige preferanser når det kommer til tvisteløsnings metodikk. En metode, kalt ”mekling”, har bred støtte og anerkjennes som et effektivt og godt utprøvd verktøy. I denne første av to artikler, la oss se nærmere på karakteristikkene, objektivene og de grunnleggende reglene i mekling.

 

De fundamentale karakteristikkene for mekling

Mekling skiller seg fra andre tvisteløsningsmetoder og det er enkelt å se hvor forskjellig det er hvis du sammenligner mekling med en metode med motsatt karaktestikk slik som juridiske tvister eller rettsaker. Her er en sammenligning av begge metodene:

 

Karakteristisk ved juridiske tvister:

  • De er formelle og følger fastlagte regler, protokoller og rutiner.
  • Dommeren (eller juryen) er ansvarlig for å ta en avgjørelse, basert på lover.
  • Fokuset er på fortiden (hvem bærer skylden for det som har skjedd?).
  • Dommen i saken vil sette opp en vinnende og en tapende side.

 

Karakteristisk ved mekling:

  • Det er uformelt og ideelt sett skreddersydd til de individuelle behovene til hver eneste sak.
  • Personene involvert i konflikten er selv ansvarlig for beslutningstakingen, basert på gjensidige avtaler.
  • Fokuset er på fremtiden (hvordan kan vi løse denne konflikten og unngå lignende tvister fra nå av?)
  • Løsningen man kommer frem til har blitt utviklet av begge partene og begge partene er enig. Denne tar hensyn til alles behov.

 

Målet og de grunnleggende reglene for mekling

Hvorfor bør man velge mekling som et verktøy for å løse tvister? Fordi dette lar deg finne en løsning som begge parter er fornøyd med (ikke alltid like tilfreds, men likevel). Prosessen krever en viss grad av storsinnet og velvilje fra begge sider, samt en villighet til å følge et sett med grunnleggende regler:

 

Alles engasjement:

I mekling så kan du ikke tvinge noen til å delta. Selvsagt så vil noen personer ha behov for å overtales, men til syvende og sist så bør alle partene delta fordi de ønsker dette.

Som du vil se i den andre delen av denne artikkel serien, så er det anbefalte trinn man skal ta for meklingsprosjekter. Samtidig så er det viktig å legge til rette for at hvem som helst, når som helst, kan komme med forslag om å endre bestemte aspekter i handelsplanen hvis disse endringene anses som konstruktive bidrag til den samlede prosessen.

 

Makt til folket:

Det er dette som kjennetegner mekling. De som er involvert i konflikten er de som får muligheten til å bestemme hvordan den skal løses. Mekleren legger til rette og sørger for at alle følger reglene man har bestemt på forhånd, men vil aldri foreslå en viss avgjørelse eller løsning. Dette leder oss videre til den siste regelen:

 

En omnipartial mekler:

Det kan være første gangen du ser dette ordet. Meklere er ikke upartiske (som dommere i en fotballkamp) fordi meklerne er der for å støtte alle istedenfor å støtte ingen. De tar ikke sider og tar ingen avgjørelser, men legger til rette for at deltakerne kan samle seg og finne en felles løsning.

 

Kort sagt

Mekling er en prosess hvor to personer eller grupper som er involvert i en tvist, samles for å finne en felles forståelse, bli enig. Dette er støttet av prosessleder som kalles en ”mekler” . Denne rettleder begge parter gjennom hvert steg i prosessen uten å påvirke noen av avgjørelsene som tas.
Dette er i bunn og grunn hva mekling handler om. I den andre artikkelen vil du lære mer om de individuelle trinnene man sammen må gå igjennom for å bedre forstå hvordan dette faktisk fungerer.

 

Likte du artikkelen? Last ned e-boken Intercultural Mediation at Work

 

Her er flere interessante blogg artikler for deg: