Close

Follow Us

Your Personal and Professional Development: Plans, Tips and Lists

Powered by Bookboon, your personal eLibrary with 1,700+ eBooks on soft skills and personal development

Det personliga brevet – en nyckel till jobbet

Posted in Articles Swedish
Att ha en chans i jakten på ett jobb kräver mycket – ett bra utformat brev bland annat!

Att ha en chans i jakten på ett jobb kräver mycket – ett bra utformat brev bland annat!
Att ha en chans i jakten på ett jobb kräver mycket – ett bra utformat brev bland annat!

En vanlig missuppfattning är att det personliga brevet man skickar med sin jobbansökan ska vara en personlig presentation av dig, dina privata intressen, familjesituation osv. Jag har läst hundratals, kanske tusentals, sådana personliga brev där jag fått ingående information om arbetssökande men fortfarande inte kunnat finna någon som helst information om varför jag ska välja just dem som kandidat för det utannonserade arbetet.

 

 

Så hur skriver du då ett bra personligt  brev, ett sådant som ger svar och resultat. En bra början  är   att leta upp  olika värde- eller nyckelord  som kan  finnas i platsannonsen.  Du kan  aven läsa på företagets hemsida, se om de gett ut något officiellt Newsletter  eller annat som kan ge dig mer information om vad som är viktigt för just detta företag. Kanske har du skickat in en spontanansökan eftersom du sett att de precis  gått in i en förändringsprocess  där du ser att dina kunskaper och erfarenheter skulle komma till god nytta. Då kan du koppla det du kan till det som företaget behöver.

 

Vem skriver du till?

Ett annat tips är att du ska fundera på vem du riktar ditt personliga brev till. Om det är den närmaste chefen och du varit  tydlig  med vad just  du kan bidra med,  så kommer  det säkert att nå fram på allra bästa sätt.

Men i många företag och organisationer går den allra första selekteringen genom en personalavdelning (idag ofta kallat HR-avdelning, vilket står för human resources) eller via en rekryteringsbyrå. Då dessa inte är lika direkt involverade i arbetsuppgifterna som den närmaste chefen är, blir de ofta ytterligare ett filter mellan dig och jobbet.

Därför är det extra viktigt att du väljer att vara tydlig och konkret i dina exempel så det är lätt för den som läser att verkligen förstå vad du kan bidra med just där. Vad och hur du gjort på dina tidigare arbetsplatser och hur du skulle vara en tillgång för den nya. Ett extra plus är om du också skriver på ett aktivt, engagerande sätt.

[bookboon-book id=”d6dd8662-ca52-4f50-8ec1-a4f900ed6923″ title=”Detta inlägg är baserad på eBoken:” language=”sv”]

Skapa nyfikenhet

Det personliga brevet ska också skapa nyfikenhet, ett intresse hos arbetsgivaren/rekryteraren att få veta mer om dig så att de vill läsa din CV och sedan – förhoppningsvis –  även kalla dig till en intervju. Ge dem känslan att den här personen måste vi få möjlighet att träffa och Iära oss mer om.

Du behöver därför inte berätta allt om dina kvaliteter utan välj de fem (5) viktigaste kunskaperna och erfarenheterna som du kan koppla direkt till företagets behov och då gärna berättade med en del av deras egna ord.

Om det nu är så att företaget du är intresserad av INTE har någon tjänst utannonserad och det istället är en öppen ansökan eller en intresseanmälan som du sänder, är det egentligen samma princip som gäller som ovan. Med skillnaden att du får hitta dina värdeord på fler ställen än i en platsannons, som tidningsartiklar, hemsida, nyhetsnotiser och övriga artiklar på nätet.

 

Vill du läsa dig mer om detta ämne rekommenderar vi att du laddar ner Susanne Hydéns eBok: Karriärcoaching.

 
[bookboon-recommendations id=”d6dd8662-ca52-4f50-8ec1-a4f900ed6923″ title=”Du kanske också är intresserad av dessa e-böck:”]