Close

Follow Us

Your Personal and Professional Development: Plans, Tips and Lists

Powered by Bookboon, your personal eLibrary with 1,700+ eBooks on soft skills and personal development

Author: Christine Funk

Varför verkar livet gå snabbare ju äldre vi blir?

Posted in Articles Swedish

Den vanligaste förklaringen till detta är att hjärnan uppfattar tid som en ungefärlig andel av din totala livslängd. För ett 10-årigt barn representerar ett år 10% av deras existens dittills. Det är lång tid. Men för en 60-åring representerar ett år mindre än 2% av deras liv dittills, varför det känns som att året går mycket snabbare. Men det är bara en del av svaret. …

Kreativitet: En underskattad färdighet?

Posted in Articles Swedish

När vi tänker på kreativitet brukar vi tänka på personer som utforskar sin konstnärliga sida genom musik, konst och skrivande. När det gäller kreativitet på arbetsplatsen tänker vi vanligtvis bara på jobb inom kreativa områden, så som konst, design och reklam. Men vi använder alla kreativitet varje dag, och det håller på att bli en oerhört viktig mjuk färdighet. Här får du veta hur du enkelt utvecklar dina anställdas mjuka färdigheter, till exempel deras kreativitet….

Skyller din personal sina misstag på andra?

Posted in Articles Swedish

Testa Bookboons e-bibliotek med den här gratisdemon…

Affärsstrategi: internt och externt inflytande

Posted in Articles Swedish

Strategier påverkas av en mängd olika faktorer. Bland dessa finns den inre och yttre miljön, och en annan faktor är ledarna. Enligt Henry Mintzberg (1985) ligger en bra strategi på ett kontinuum mellan planerade (avsiktliga) strategier och spontana strategier. Forskare inom den planerande skolan har traditionellt sett lagt betoning på yttre miljöpåverkan, medan forskare som ägnar sig åt spontana strategier menar att den inre miljön har störst påverkan. …

12 sätt som du förstör din presentation på Del 1

Posted in Articles Swedish

Idag kan man se den tekniska utvecklingen i alla delar av livet. Förutom viss negativ påverkan har den i de flesta fall gjort våra liv enormt mycket enklare. Utvecklingen syns i allt från våra hem till våra arbetsplatser. Teknologin har också gjort det enklare för oss att presentera våra idéer, tankar och koncept. Vi kan nu överföra information med bara ett par knapptryck. Genom att använda olika presentationsprogram kan vi på ett kreativt sätt kommunicera de saker som vi vill…

Bli av med organisationskonflikter och få ett bättre företag

Posted in Articles Swedish

Organisationsbeteende som tar sig uttryck i en konflikt i din verksamhet kan göra både din personal och dina kunder missnöjda. Hur du observerar konflikter mellan olika personer, eller mellan personalen och ledningen, speglar sättet som du sedan tar itu med problemen. Hur kan du få färre konflikter på din arbetsplats, samtidigt som du tillgodoser folks behov av att prata om sina problem och känna att de är en del av beslutsprocessen? …

Hur du bygger ditt team genom organisationsteori

Posted in Articles Swedish

När ett organisationsbeteende blir ett hot mot ditt företags framgång måste du förstå varför organisationsteori är så viktigt för hur du ordnar och sköter ditt företag eller din välgörenhetsorganisation. När du väl har förstått det kan du genom att använda dynamiska system öka din omsättning, försäljning och vinst betydligt. Vill du veta hemligheten? …

5 steg för att framgångsrikt ta hand om ditt digitala anseende

Posted in Articles Swedish

”Det tar tjugo år att bygga ett anseende och fem minuter att förstöra det. Om du tänker på det kommer du att göra saker annorlunda.” (Warren Buffett) Förtroende, trovärdighet, värdighet och anseende är de viktigaste egenskaperna en person eller ett företag kan ha. Eftersom din närvaro på internet ­­– ditt offentliga jag ­– ofta är det första som människor får reda på om dig formar ditt digitala anseende din framgång i arbetslivet. 95 % söker på internet innan de använder…