Fastsæt mål og realiser dem – det giver selvtillid og selvværd, der kan bygges videre på….