Materia finns överallt. Inte bara på jorden, utan även i den vidsträckta rymden som omger oss – planeter, kosmiska partiklar, stjärnor och till och med svarta hål. Men vad är materia gjort av? Om vi kunde zooma in och se de allra minsta byggstenarna som utgör materia, vad skulle vi se då, och hur ser samspelet mellan dessa byggstenar ut när de skapar vårt universum? 

 

Illustrerad kvantfysik

Svaret på dessa frågor uppenbarar sig genom lysande fysikteorier som kombineras för att skapa ett elegant matematiskt språk som beskriver både vad materia är gjort av och hur dess minsta byggstenar förhåller sig till varandra. Det är enastående att teorin om hur partiklar förhåller sig till varandra faktiskt kan visualiseras med enkla diagram – så kallade Feynmandiagram.

Varje diagram är förknippat med ett nummer. Diagrammet och dess nummer innehåller tillsammans all informationen som krävs för att beskriva hur materians minsta beståndsdelar förhåller sig till varandra. Dessa beståndsdelar kallas för elementarpartiklar och utgör den fysiska grunden för vårt universum.

 

Upptäck det elementära

Jacob Linders eBok Introduction to Particle Physics tar med läsaren på en fascinerande resa genom det matematiska språket som beskriver de elementära partiklarna som utgör hela universum och all materia vi ser runt omkring oss. För läsare som redan är bekanta med grundläggande koncept och mekaniker erbjuder boken ett spännande andra steg in i kvantfysikens och relativitetens värld.

Boken kan även vara en språngbräda för läsare som vill bege sig in i den mer avancerade kvantfältteorin. Ladda ner eBoken Introduction to Particle Physics och ta reda på hur naturens mest grundläggande byggstenar fungerar på kvantfysiknivå och hur de skapar all materia som omger oss – och som även vi är gjorda av.

 

Vill du läsa vidare? Ladda ner Jacob Linders eBok Introduction to Particle Physics:

 
Jacob Linder fick sin Fil.dr. i fysik år 2009 och vann ett antal nationella priser för sin avhandling. År 2013 tog han sig an rollen som fysikprofessor på Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet (NTNU). Han undervisar i kvantmekanik, klassisk mekanik och partikelfysik och har skrivit eBöcker inom dessa ämnen som du hittar gratis på Bookboon.

 

Du kanske även är intresserad av:

 
[bookboon-recommendations id=”a5353b64-a847-4e54-8c50-d064f09fbe07″ title=”Du kanske också är intresserad av dessa eBöck:”]