Tidens mange indlæg om ’Why’ og ’performance’ er ikke modstridende. De bør gå hånd i hånd, når I skal sikre eksekvering af jeres beslutninger.

En stor undersøgelse viser, at 80% af CEOs mener deres besluttede strategi enten ikke bliver eksekveret eller kun eksekveres delvist. Derfor er der grund til at se nærmere på hvilke faktorer, der har indflydelse på eksekveringen, og hvordan de bliver sat bevidst i spil – ellers udebliver værdiskabelsen. 

 
Eksekvering må være øverst på dagsordenen, når ledelsen træffer beslutninger – lægger ny strategi, ændrer strukturer eller beslutter andre forandringer. Beslutninger i sig selv ændrer intet. Det er i sidste ende den enkelte medarbejder og medarbejderne samlet set, der skal føre beslutningerne ud i livet.

 

’Why’?

Simon Sinek – og efterhånden mange andre – har stort fokus på ’why’. Hvorfor gør vi det, vi gør? Og i forlængelse af det: Hvad tror jeg på? Hvad giver mening for mig? At kunne se en mening med det, vi laver, passer præcist med det faktum, at vores adfærd bestemmes af det limbiske system – ’vores følehjerne’. Adfærd sker på baggrund af den følelse, vi har i den enkelte opgave, situation eller relation.

Tænker vi tanken længere ud, vil det ideelle være, at alle medarbejdere til fulde er enige med virksomheden i ’why’. Medarbejderne vil være kreative og løsningsorienterede for at skabe mest mulig mening i hverdagen. Alle vil være drevet af stærk indre motivation og udøve positiv selvledelse som tilsammen skaber et resultat og er værdiskabende for virksomheden/kunderne/samfundet.

 

Performance management

Fokus på KPI’er og løbende opfølgning på målene er omdrejningspunktet i performance management. Struktur, systemer og ressourceallokering er implicit en del af set up’et for at sikre, at de rette rammer er til stede for at medarbejderne kan arbejde hensigtsmæssigt med at nå målene.

Fokuserer vi udelukkende på mål, at belønne den gode adfærd og slå ned på manglende performance, risikerer vi at medarbejdernes trivsel og produktivitet falder. Forskning i motivation viser, at kun simple opgaveløsninger med snævert fokus bliver løst bedre med denne form for ydre motivation.

 

Hånd i hånd

Eksekvering kræver, at vi tager højde for begge veje. Langt de fleste jobfunktioner er i dag bredere og mere komplekse, og derfor skal vi sikre, at opgaverne og målet giver mening for den enkelte og for medarbejderne som helhed. Derudover skal vi som ledere skabe robusthed i organiseringen, optimal ressourceallokering, klarhed om mål/forventninger, åben kommunikation og opfølgning.

Vi skal skabe en kultur, hvor vi lærer af vores fejl og tør have nye måder at tilgå problemløsningerne, så medarbejderne i højere grad inddrages i hele processen fra beslutning til værdiskabelse.

 

Har du lyst til at læse mere om mit bud på at sikre eksekvering, er muligheden her:
Fra tale til handling – Eksekvering af værdier og strategier

 

 
[bookboon-recommendations id=”d85a8563-f295-4f05-b508-b147ab914809″ title=”Du har måske også interesse for disse bøger:”]