Close

Follow Us

Your Personal and Professional Development: Plans, Tips and Lists

Powered by Bookboon, your personal eLibrary with 1,700+ eBooks on soft skills and personal development

3 intressenter som ofta glöms bort

Posted in Articles Swedish

Alla typer av intressenter är oumbärliga för en organisation. Att driva en organisation eller ett företag innebär samarbete med ett stort antal olika grupper – alla intressenter. När fokus ligger på dem har det en stor påverkan på hur effektivt företaget kan uppnå sina mål: 

 

  • Vad önskar sig cykelbutikens kunder?
  • Vad tycker investerarna om dina planer på att strukturera om företaget?
  • Vilka aspekter påverkar hur befolkningen kommer att rösta i nästa val?

 
Det lönar sig att investera i att verkligen förstå sig på alla företagets intressenter. Så varför misslyckas så många projekt och företag på grund av bristande stöd från deras berörda parter? För att försöka att svara på den frågan kan vi ta en titt på tre typer av intressenter som alltför ofta glöms bort.

 

1. Interna intressenter

Benämningen intressent gäller ofta externa parter. Men om man undrar vem eller vad som har störst påverkan på företagets effektivitet och dess mål är det självklart själva organisationen.

Interna intressenter kan vara betald eller obetald personal, fast och vikarierande personal och alla anställda i ledande roller. Se till att ha en god förståelse för skillnaderna mellan varje intern grupp och separera dem för att skapa dina analyser.

 

2. Intressentgrupper

Intressenter är inte alltid åtskilda. De kanske helt enkelt känner varandra, eller träffas genom sina roller i ditt företag. Om orsak eller möjlighet uppstår kan de även skapa en grupp:

En intressentgrupp är en allians av individuella eller organisationsmässiga intressenter som samlas för att hantera ett specifikt problem eller för att uppnå gemensamma mål.

Dessa grupper kan vara antingen informella eller formella. De kan även inkludera intressenter som tillhör mer än en kategori; en anställd som äger andelar i företaget, eller en leverantör som även är representant för unionen.

Se till att hålla dig uppdaterad när det kommer till alla intressenter – då kommer du att kunna se möjliga intressentgrupper redan innan de formas.

 

3. Du själv

Att glömma bort att inkludera sig själv bland intressenterna är ett vanligt misstag. När du leder ett projekt eller ett initiativ har dina åsikter och din attityd en märkbar effekt på slutresultaten.

Om du till exempel leder en omstrukturering där din egen roll är långt ifrån säker kan det ge dig en möjlighet att förändra hur du kommunicerar med andra kollegor vars roller kan vara i ”farozonen”.

 

Din tur

Vilka intressenter har du upptäckt? Berätta genom att lämna en kommentar nedan.

 

För mer information om ämnet, ladda ner Flo van Diemen van Thors eBok

Understanding Stakeholders. Professional perspectives on working with stakeholders


Om författaren: Flo van Diemen van Thor är en coach och kommunikationsmentor med fokus på att hjälpa personer att navigera genom komplexa organisationsmässiga förändringar. Hon är utrustad med en masters i coaching och mentorskap från Oxford Brookes University samt erfarenhet som organisationsutvecklingskonsult i både den privata och allmänna sektorn. Flo grundade även Socius Associates som utvecklar och levererar förändringsprogram till sina klienter.

 

Du kanske även är intresserad av: