Skip navigation

Bookboon.com Ladda ner e-böcker och kurslitteratur gratis

Choose a category

Fältteori och hur fältet påverkar oss

Fältteori och hur fältet påverkar oss
Ingen betygsättning ännu
ISBN: 978-87-403-0934-8
1. Utgåva
Sidor : 49
 • Price: 75,50 kr
 • Price: €8,99
 • Price: £8,99
 • Price: ₹150
 • Price: $8,99
 • Price: 75,50 kr
 • Price: 75,50 kr

Ladda ner e-boken GRATIS i 4 enkla steg...

Vi beklagar verkligen, men för att kunna ladda ner våra böcker eller titta på våra videos måste din webbläsare tillåta JavaScript.
Du kommer att få ett e-postmeddelande där du blir ombedd att bekräfta din e-postadress. Därefter kommer du att få ett meddelande om våra nya e-böcker varje vecka. Inga kontaktuppgifter som du uppger till oss kommer att lämnas ut till någon tredje part.
eLib
Unlock your organization's learning potential
Titta på demo

Corporate eLibrary

Discover our employee learning solutions

This is a Premium eBook

Bookboon Premium - Gain access to over 800 eBooks - without ads

You can get free access for a month to this - and 800 other books with the Premium Subscription. You can also buy the book below

 • Start a 30-day free trial. After trial: 39,99 kr p/m
 • Start a 30-day free trial. After trial: €5,99 p/m
 • Start a 30-day free trial. After trial: £4,99 p/m
 • Start a 30-day free trial. After trial: ₹299 p/m
 • Start a 30-day free trial. After trial: $3,99 p/m
 • Start a 30-day free trial. After trial: 39,99 kr p/m
 • Start a 30-day free trial. After trial: 39,99 kr p/m
eLib
Unlock your organization's learning potential
Klicka här!

Corporate eLibrary

Discover our employee learning solutions

Om boken

 1. Förklaring
 2. Innehåll
 3. Om författaren

Förklaring

Den vetenskapliga grunden fördjupas kring kaos- och fältteori och sätts i relation till praktiska exempel från arbetslivet.

Ett experiment ger ofta en kraftfull reaktion på alla som medverkar i experimentet. Efteråt samlas gruppen för reflektion över vad som hände och slutligen skrivs en rapport utifrån vetenskap och beprövad praxis.

I boken har experimentet bytts ut mot en berättelse. I texten som följer sker en reflektion över några av de fenomen som berättelsen har beskrivit.

En teoretisk diskussion är också invävd för att ge historik, bakgrund och namn på personer som lyft denna forskning ett ordentligt snäpp framåt.

Vad påverkar vad? Vem påverkar vem? Hur kommer det sig att vissa personer rätt som det är får utrymme och makt i en organisation? Hur ser då organisationen ut?

Hur ser samhället ut? Utifrån dessa frågor blir det naturligt att inledningen till kapitlet om fältteori kan handla om psykopati.

I ett samtal mellan coach – coachee eller chef – medarbetare påverkas bägge parter alltid av de så kallade fält som finns i deras omgivning. En stark kraft i fältet, en chef eller ledande personlighet, kan alltså få genomslag och deformera den interaktiva utvecklingscykeln.

Genom att lyfta blicken och vara medveten om detta går detta att hantera.

Läsarens val och ansvar

Läsaren väljer vad som känns meningsfullt eller inte. Läsaren funderar över vad som ska accepteras, förkastas eller behöver reflekteras över ett tag till.

”Sanningen” har många ansikten. Författarnas erfarenheter visar upp några av dessa ”ansikten”. Det finns fler!

Innehåll

 1. Den entusiasmerande psykopaten
 2. Tre sorters högmod
 3. Att knäcka en organisation – Information till en personaldirektör

Om författaren

Författarna arbetar sedan flera år med ledarskapsutveckling och affärs-coachning för företag och andra målstyrda verksamheter. De har också producerat utbildningen IHM Coachande Ledarskap för IHM Business School som en del i deras masterprogram. De producerar även ledarskapsutbildningar för Teknik och Kompetenscentrum (TEK) i Halland och Nordvästra Skåne. Båda är diplomerade coacher från en tvåårig högskole-utbildning i Norge och är medlemmar i European Mentoring & Coaching Council, EMCC.

Bodil Dahlgren har läst ekonomi, marknadsföring, beteendevetenskap, medicin och journalistik. Hon har arbetat med försäljning, djurhållning, marknadsföring och projektledning inom främst dagligvaru-, läkemedels-, och bioteknikindustrin med direkt eller indirekt rapporterande personal.

Bodil har under flera år studerat och reflekterat kring begreppen livsfilosofi och existens och har under åren formulerat teser kring just ”en tro utan auktoriteter”. Vad ska människan egentligen våga tro på eller förlita sig till när hon egentligen är helt ensam? Bodil arbetar idag som konsult med affärscoachning för utveckling av individer och grupper.

Hindrik Öunpuu har läst data- och elektronik, logistik, ekonomi och beteendevetenskap. Han har arbetat som programmerare, systemvetare, omvärldsanalytiker med ”business intelligens” samt som ingenjör, konditor, hamnarbetare och med analytiskt strategiarbete. Han har framför allt arbetat med inköp, logistik, leverantörs”audits”, projektledning och framtidsscenarios för telekom- och bioteknikindustrin. Han reflekterar över hur kaosteori kan omsättas i organisationsteori.

Hindrik har under många år studerat många politiska riktningar. Han reflekterar över vad som ligger bakom ordet och bilden. Och han ställer sig ofta frågan vem det kan vara som egentligen tjänar på ett uttalande eller positionering av fakta. Vad är egentligen en nyhet? Och vem har bestämt det? Hindrik arbetar idag som konsult med affärscoachning för utveckling av individer och grupper.

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with EU regulation.