Skip navigation

Bookboon.com Download free eBooks and textbooks

Choose a category

Tillsammans till målet

Teamets 6 steg till framgång

Tillsammans till målet
Not enough reviews yet
ISBN: 978-87-403-1595-0
1 edition
Pages : 79
 • Price: 75.50 kr
 • Price: €8.99
 • Price: £8.99
 • Price: ₹150
 • Price: $8.99
 • Price: 75.50 kr
 • Price: 75.50 kr

Download for FREE in 4 easy steps...

We are terribly sorry, but in order to download our books or watch our videos, you will need a browser that allows JavaScript.
After entering your email address, a confirmation email will be sent to your inbox. Please approve this email to receive our weekly eBook update. We will not share your personal information with any third party.
eLib
Unlock your organization's learning potential
See Demo

Corporate eLibrary

Discover our employee learning solutions

This is a Premium eBook

Bookboon Premium - Gain access to over 800 eBooks - without ads

You can get free access for a month to this - and 800 other books with the Premium Subscription. You can also buy the book below

 • Start a 30-day free trial. After trial: 39.99 kr p/m
 • Start a 30-day free trial. After trial: €5.99 p/m
 • Start a 30-day free trial. After trial: £4.99 p/m
 • Start a 30-day free trial. After trial: ₹299 p/m
 • Start a 30-day free trial. After trial: $3.99 p/m
 • Start a 30-day free trial. After trial: 39.99 kr p/m
 • Start a 30-day free trial. After trial: 39.99 kr p/m
eLib
Unlock your organization's learning potential
Click here!

Corporate eLibrary

Discover our employee learning solutions

About the book

 1. Description
 2. Content

Description

Det här är en praktisk handbok som beskriver hur team tar sig steg för steg till de gemensamma målen. Vad som behövs för att de ska bli framgångsrika, helt enkelt. Med hjälp av 6 steg och en mängd verktyg får man förutsättningarna för att ta sig dit man vill. Fokus ligger på de delar teamet själv kan påverka. Innehållet är byggt på min samlade kunskap och mina erfarenheter från åren av utvecklingsarbete tillsammans med team och chefer. Även forskningsteorier och annan fakta inom ämnet presenteras i boken. Det här är de 6 stegen:

 1. Hur vi människor fungerar. Baskunskap om oss själva och varandra.
 2. Hur team fungerar. Vad team är, hur team utvecklas och vilka roller vi tar.
 3. Våra mål. Vad som ska åstadkommas och varför. 
 4. Våra arbetssätt. Hur vi arbetar ihop och var och en för sig.
 5. Vår kultur. Den atmosfär vi väljer att ha i teamet.
 6. Vår framgång. De verktyg som skapar just vår framgång.

Content

 1. Hur människor fungerar 
  1. Hjärnan 
  2. Grundläggande behov 
  3. Kommunikation 
  4. Attityder 
  5. Beteenden 
  6. Självkännedom genom styrkorna 
  7. Vårt projektteam 
 2. Hur vårt team fungerar 
  1. Teamets utveckling 
  2. Teamroller 
  3. Likheter och olikheter 
  4. Vårt projektteam 
 3. Våra mål 
  1. Syfte 
  2. Mål 
  3. Delmål 
  4. Vårt projektteam 
 4. Våra arbetssätt 
  1. Ledarskap 
  2. Våra arbetssätt 
  3. Mina arbetssätt 
  4. Vårt projektteam 
 5. Vår kultur 
  1. Kultur 
  2. Spelregler 
  3. Engagemang 
  4. Effektivitet 
  5. Utmaningar 
  6. Konflikter 
  7. Feedback 
  8. Vårt projektteam 
 6. Vår framgång 
  1. Framgång för oss 
  2. Positiv psykologi 
  3. Kreativitet 
  4. Struktur, kultur och lärande 
  5. Vårt projektteam 
 7. Slutord 
 8. Referenser 

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with EU regulation.