Förklaring av begrepp inom redovisning

Våra kostnadsfria böcker om redovisning förklarar de viktigaste begreppen och teorierna i ämnet. I böckerna hittar du även övningar så att du kan testa dina kunskaper i samband med att du förbereder dig för proven.

Böcker om redovisning