Böcker om personaladministration

Vad är Human Resource Management? Hitta svaren i dessa kostnadsfria böcker. Titlarna i den här kategorin är framför allt inriktade mot de viktigaste ämnena och de senaste diskussionsfrågorna inom HRM och ger en insikt om de viktigaste teorierna på området.