Operationeel Onderzoek: Deel 2

Omdömen:
( 0 )
217 pages
Språk:
 Dutch
In Operationeel Onderzoek (OO) worden de belangrijkste methodieken om tot oplossingen te komen tijdens onderzoek praktisch uitgelegd aan de hand van hedendaagse voorbeelden.
Det här är en gratis eBok för studerande
Skapa ett konto för gratis åtkomst
Läs online eller ladda ner gratis läroböcker som pdf. Mindre än 15 % reklam.
 
Prova gratis i 30 dagar
Business-prenumeration gratis de första 30 dagarna, sedan $5.99/månad
Våra senaste eBöcker
Om författaren

Lieven JS Smits is burgerlijk w. e. ingenieur, Master of Business Administration en geaggregeerde voor het onderwijs. Na zijn studies begon zijn loopbaan bij Exxon Chemical. Als process engineer kon hij meteen gebruik maken van zijn opleiding in Operationeel Onderzoek (zowel bij ir. als MBA een majo...

Description
Content

De boeken Operationeel Onderzoek (OO) Deel I en Deel II zijn in eerste instantie bedoeld voor bachelorstudenten (niveau hbo6 en hbo5) . In de hoofdstukken worden geselecteerde belangrijke methodieken om tot oplossingen te komen zeer praktisch uitgelegd aan de hand van volledig uitgewerkte, hedendaagse voorbeelden. Daarbij wordt de achterliggende theorie vermeld, en waar nodig geacht, verder uitgediept. Lineair programmeren (LP) , met ook II-fasen methode en big-M, geheeltallige LP-problematiek, modelbouw, speltheorie, beslissingsproblematiek, het transportprobleem, voorraadbeheer en wachtsystemen worden behandeld.

Menig student kan profijt doen met dit werk dat erg verhelderend en concreet geschreven is. Ook bedrijfsmanagers die operationele beslissingen nemen en beginnend inzicht willen verwerven in de logica en kracht van OO hebben baat bij het lezen van dit werk: het kan de soms cryptische, logge boeken over het onderwerp zinvol aanvullen.

Daar waar mogelijk (onder andere bij de simplex methode en speltheorie) wordt de leerstof ondersteund en getoetst via computersoftware: er is dan Maple en, of Excel code en uitvoerresultaat bijgevoegd.

If we knew what it was we were doing, it would not be called research, would it?

A. Einstein

Hoofdstukken I tot en met IV worden in boek 1 behandeld. Ook het doel van dit tweede boek dat start vanaf hoofdstuk V, is een inleiding te geven in operationeel1 onderzoek, vooral vanuit praktisch oogpunt: ‘handson’. Daarom zullen bewijsvoeringen en diepgaande2, 3 gefundeerde4 wiskundige overgangen ontbreken of slechts vermeld zijn. Dit is echter geen belemmering om tot een voldoende inzicht te kunnen komen en vooral begrippen, eigenschappen en methoden die er toe doen te kunnen hanteren (die ook dienen als fundamenten5 voor de informatica).

De essentie zijn de belangrijke technieken, die gestoeld zijn op wiskundige beginselen, en geconcretiseerd worden door uitvoerbare, praktische algoritmes. Die technieken bespreek ik hier.

Tevens tracht ik op een gematigde wijze discipline overschrijdende en -doorbrekende aspecten te evoceren, door binnen eenzelfde hoofdstuk de behandelde materie vanuit alternatieve gezichtsposities te bekijken. Onderscheid tussen de essentie en daarbij komende informatie gebeurt in dit boek middels het toepassen van eindnoten. Ik hou aan deze voorstellingswijze omdat het de gelegenheid biedt de besproken algoritmes en technieken intenser en beter te (leren) kennen, en zodoende de opgedane kennis tevens mogelijks langer blijft hangen.

Systematisch vermeld ik de belangrijkste gehanteerde begrippen in het Engels. Het geeft een internationale tint aan het boek en het biedt de mogelijkheid verruimd na te denken over de leerstof (al is het maar door op basis van de Engelstalige terminologie uitgebreider te kunnen zoeken naar extra informatie op het internet). Het melding maken van belangrijke personen die fundamentele bijdragen leverden aan operationeel onderzoek hoort daar ook bij.

Met de bedoeling de tekst dynamisch te maken, en u te prikkelen, vind je sporadisch een vraag-en-antwoord spel. Louter om de inhoud van het boek nog toegankelijker te maken, zijn nu en dan illustraties aangebracht.

Ik wens je veel succes bij het (be)studeren en ik sta open voor constructieve6 commentaar met betrekking tot de hierna volgende inhoud.

Lieven Smits

 1. Speltheorie
  1. Inleiding
  2. Non-cooperative, two-person, zero-sum (m × n)-games
  3. Oplossingstechnieken van ‘eenvoudige’ two-person, zerosum (m × n) spellen op basis van voorbeelden
  4. Algemene oplossingsmethode van een two-person, zero-sum (m × n)-spel
 2. Beslissingsproblematiek
  1. Inleiding
  2. Beslissen bij onzekerheid
  3. Beslissen onder risico
  4. Oefeningen
 3. Het Transportprobleem
  1. Inleiding
  2. Het principe van het transportalgoritme
  3. Berekening van een startbasisoplossing
  4. Onderzoek van de optimalisering
  5. Berekening van de nieuwe transportmatrix
  6. Oefeningen
 4. Voorraadbeheer
  1. Inleiding
  2. Het (B, Q)-voorraadmodel met statische deterministische vraag
  3. Het (B, Q)-voorraadmodel met dynamische deterministische vraag
  4. Het (B, Q)-voorraadmodel met statische deterministische vraag en prijsafhankelijkheid
  5. Oefeningen
 5. Wachtsystemen
  1. Inleiding
  2. Karakteristieken van een WS
  3. M / M / 1 systemen
  4. Andere wachtsystemen
  5. Oefeningen
 6. Bijlage 1: Bibliografie
 7. Bijlage 2: Geraadpleegde Urls
 8. Bijlage 3: A Beautiful Mind
 9. Bijlage 4: Extra Onderzoek Bij De Speltheorie
 10. Bijlage 5: Index
 11. Eindnoten