Organisationsböcker

Läs om beteenden och strukturer inom organisationer i de kostnadsfria böckerna i den här kategorin. Böckerna ger en utmärkt överblick över rådande organisationsteorier, exempelvis Mintzbergs fem olika typer av organisationsstrukturer och Taylors Scientific Management.