Onlineböcker om marknadsföring

Marknadsföring och medier har en enorm påverkan på affärsresultatet. Våra kostnadsfria böcker om marknadsföring hjälper dig att förstå styrkan i marknadsföring och medier, och ger en introduktion till olika marknadsföringsstrategier. Böckerna tar bland annat upp olika undersökningsmetoder, marknadsföring på Internet och mediekulturer.