Dr David Ellis
  • Antal böcker: 1

Dr Paul Otterson (BSc (Hons), MSc, PhD, FHEA) has been lecturing since 1988, as a Principal Lecturer and Programmes Leader for both the Technology Management Group and latterly, the Broadcast Media Technology Group at Liverpool John Moores University. As such, he led the development of ‘Broadcast & Media Production’ and ‘Audio & Music’ degrees that combined technical awareness with artistic appreciation. Now part-time lecturing at LJMU, he started his own small video production company in 2012.

Dr David Ellis (BSc (Hons), PhD, CEng, MIET, FHEA) has been lecturing since 1985. Early work included starting an electronics business unit for the university, reaching Principal Lecturer and Programmes Leader in Electronics, before stepping back to a part-time role in the Broadcast Media Technology Group at LJMU. Early passions for photography, audio and video enabled him to blend artistic elements with technical knowhow. He is a member of the Imaging Science Group of the Royal Photographic Society.

Visa alla böcker av Dr David Ellis
Bli Bookboon-författare
Har du en bra idé som du vill se som facklitteratur eller kurslitteratur? Har du genom dina erfarenheter lärt dig om personlig utveckling, och vill du dela med dig av dina kunskaper? Eller specialiserar du dig på ett akademiskt ämne som du kan förklara på ett bättre sätt? Bookboons eBöcker utmärker sig då de håller hög kvalitet och är tydliga och kortfattade. Hör av dig till vårt team och få din bok utgiven hos oss!
Förfrågan