Egon Trübenbacher
  • Antal böcker: 3

1958 Diplom Physik Universität München, theoretische Arbeit „Über die Strahlungskraft in der Quantenmechanik“

1961 Promotion Universität Mainz, Dissertation am Max-Planck-Institut für Chemie, Abt. Theoretische Physik „Über die Thermodiffusion mehratomiger Gasgemische mit spezieller Anwendung auf das Modell der rauhen Kugeln“

1968 Habilitation Universität Mainz, „Zur Beschreibung der Nukleon-Nukleon-S-Streuung mit Hilfe von Ein-Boson-Austauschpotentialen“.

1969 Privatdozent,

1971 Außerplanmäßiger Professor

1974 Professor auf Lebenszeit.

Visa alla böcker av Egon Trübenbacher
Bli Bookboon-författare
Har du en bra idé som du vill se som facklitteratur eller kurslitteratur? Har du genom dina erfarenheter lärt dig om personlig utveckling, och vill du dela med dig av dina kunskaper? Eller specialiserar du dig på ett akademiskt ämne som du kan förklara på ett bättre sätt? Bookboons eBöcker utmärker sig då de håller hög kvalitet och är tydliga och kortfattade. Hör av dig till vårt team och få din bok utgiven hos oss!
Förfrågan