Pert Mason
  • Antal böcker: 2

Efter en bestået HH-eksamen, arbejdede jeg i 80´erne på lederniveau i en jysk dagligvarekæde, der, som én af de første, indførte diverse it-platforme i driften.

Min private erfaring med computere bevirkede, at jeg blev inddraget i strategisk og praktisk indføring af it butikkerne. En Erhvervsdiplomlederuddannelse samt kurser i Projektledelse og Strategisk Ledelse satte for mig it-strategier hos virksomheder i rette perspektiv.

Senere i livet uddannede jeg mig til folkeskolelærer, og i min undervisning i folkeskolen benyttede jeg it i videst muligt omfang. Jeg følte det næsten som min mission at uddanne eleverne i it, sideløbende med min undervisning i fysik og matematik.

Denne mission skulle nogle år senere vise sig udelukkende at omfatte voksne elever. Fra 2010 til 2013 underviste jeg i it og økonomistyring på hhv. Erhvervsskolerne Aars og Aarhus Købmandsskole.

De seneste par år har jeg arbejdet som selvstændig konsulent, og bl.a. skrevet undervisningsmaterialer om it for Erhvervsskolernes Forlag.

Visa alla böcker av Pert Mason
Bli Bookboon-författare
Har du en bra idé som du vill se som facklitteratur eller kurslitteratur? Har du genom dina erfarenheter lärt dig om personlig utveckling, och vill du dela med dig av dina kunskaper? Eller specialiserar du dig på ett akademiskt ämne som du kan förklara på ett bättre sätt? Bookboons eBöcker utmärker sig då de håller hög kvalitet och är tydliga och kortfattade. Hör av dig till vårt team och få din bok utgiven hos oss!
Förfrågan