Skip navigation

Bookboon.com Ladda ner e-böcker och kurslitteratur gratis

Choose a category

Statistik

Statistik
4,7 (15 läsarrecensioner)
ISBN: 978-87-403-2433-4
1. Utgåva
Sidor : 123
 • Pris 75,50 kr
 • Pris €8,99
 • Pris £8,99
 • Pris ₹150
 • Pris $8,99
 • Pris 75,50 kr
 • Pris 75,50 kr

Ladda ner e-boken GRATIS i 4 enkla steg...

Vi beklagar verkligen, men för att kunna ladda ner våra böcker eller titta på våra videos måste din webbläsare tillåta JavaScript.
Är du intresserad av att få GRATIS eBöcker och uppdateringar från Bookboon?
Du kommer att få ett e-postmeddelande där du blir ombedd att bekräfta din e-postadress. Därefter kommer du att få ett meddelande om våra nya e-böcker varje vecka. Inga kontaktuppgifter som du uppger till oss kommer att lämnas ut till någon tredje part.
eLib
Ta vara på din organisations potential
Titta på demo

Ditt företags eBibliotek

Maximera ditt företags kompetens med hjälp av våra verktyg

Detta är en Premium eBok

Bookboon Premium - Få tillgång till över 800 reklamfria eBöcker

Du kan anmäla dig till Bookboon Premium och få GRATIS tillgång till denna samt 800 andra böcker i 30 dagar. Du kan köpa boken nedan.

 • Starta dina GRATIS 30 dagar. Därefter 39,99 kr/månad
 • Starta dina GRATIS 30 dagar. Därefter €5,99/månad
 • Starta dina GRATIS 30 dagar. Därefter £4,99/månad
 • Starta dina GRATIS 30 dagar. Därefter ₹299/månad
 • Starta dina GRATIS 30 dagar. Därefter $3,99/månad
 • Starta dina GRATIS 30 dagar. Därefter 39,99 kr/månad
 • Starta dina GRATIS 30 dagar. Därefter 39,99 kr/månad
eLib
Ta vara på din organisations potential
Klicka här!

Ditt företags eBibliotek

Maximera ditt företags kompetens med hjälp av våra verktyg

Om boken

 1. Förklaring
 2. Förord
 3. Innehåll

Förklaring

Ett gratis kompendium till Statistik för studenter på kandidat och magisternivå.

Förord

Statistik används huvudsakligen till två olika saker:

- Att beskriva en datamängd i olika avseenden (beskrivande statistik).

- Att analysera verkligheten med hjälp av stickprov (analytisk statistik).

Grunden för statistik är numerisk information – data – av olika slag. Datan kan vara empirisk (insamlad från ”verkligheten”) eller teoretisk (baserad på antaganden). Med hjälp av sådan data kan verkligheten beskrivas och/eller analyseras på olika sätt med hjälp av statistiska metoder.

Om variabelvärdena i en viss mängd data representerar kvantiteter – d.v.s. svarar på frågan ”hur många?” – så sägs datan vara av kvantitativ karaktär. Motsatsen är om variabelvärdena representerar kategorier, t.ex. kön, färger eller placeringar. I detta fall sägs datan vara kvalitativ. Kvalitativ data kan delas in i nominaldata, där de olika kategorierna inte kännetecknas av någon inbördes ordning, eller ordinaldata, där de olika kategorierna kan rangordnas.

Observera att kvalitativ data mycket väl kan vara av sifferkaraktär. Till exempel är betyg på en skala 1-10 ordinaldata, medan postnummer är nominaldata. Data blir inte kvantitativ för att de olika kategorierna har namn som råkar består av siffror. Det krävs att datan faktiskt har en reell matematisk betydelse för att den ska vara kvantitativ. Det är viktigt att man har klart för sig vilken typ av data man arbetar med, eftersom valet av statistiska metoder och modeller styrs av detta.

Innehåll

 1. Introduktion till statistik
  1. Inledning
  2. Stolpdiagram och fördelning
  3. Centraltendens
  4. Spridning
  5. Skevhet
  6. Några exempel
 2. Sannolikhetslära
  1. Inledning
  2. Union och snitt
  3. Oberoende händelser
  4. Betingade sannolikheter
  5. Bayes teorem
  6. Permutationer
  7. Kombinationer
 3. Diskreta fördelingar
  1. Inledning
  2. Väntevärde och varians för en diskret slumpvariabel
  3. Binomialfördelningen
  4. Poissonfördelningen
  5. Hypergeometriska fördelningen
  6. Geometriska fördelningen
  7. Negativa binomialfördelningen
  8. Additions- och multiplikationsformler
 4. Kontinuerliga fördelningar
  1. Inledning
  2. Exponentialfördelningen
  3. Normalfördelningen
  4. Standardnormalfördelningen
  5. Transformering till standardnormalfördelning
  6. Transformering från standardnormalfördelning
  7. Normalfördelningsapproximation av binomialfördelningen
  8. Normalfördelningsapproximation av poissonfördelningen
  9. Fördelningen för ett stickprovsmedelvärde
 5. Konfidensintervall
  1. Inledning
  2. Konfidensintervall för populationsmedelvärde när s är känd
  3. Konfidensintervall för populationsmedelvärde när s inte är känd
  4. Konfidensintervall för populationsproportion
  5. Konfidensintervall för ändliga populationer
  6. Att bestämma stickprovsstorlek
 6. Hypotestest
  1. Inledning
  2. Fel av typ I och typ II
  3. Test av ett populationsmedelvärde när s är känd
  4. Test av ett populationsmedelvärde när s inte är känd
  5. Test av en populationsproportion – stort stickprov
  6. Test av en populationsproportion – litet stickprov
  7. Test av en populationsvarians
  8. Test av två populationsvarianser
  9. Test av två populationsmedelvärden – lika standardavvikelser
  10. Test av två populationsmedelvärden – olika standardavvikelser
  11. Test av parvisa observationer
  12. Test av två populationsproportioner – stora stickprov
 7. Variansanalys
  1. Inledning
  2. Enkel variansanalys
  3. Uppföljning av enkel variansanalys
  4. Andra typer av variansanalys
 8. Regressionsanalys
  1. Inledning
  2. Covarians och korrelationskoefficienten
  3. Minstakvadrat-metoden för en regressions–linje
  4. Konfidensintervall för regressionsparametrarna
  5. Hypotestest för regressionsparametrarna
  6. Prediktionsintervall vid extrapolering av regressionslinjen
  7. Multipel regression
  8. Polynom regression
  9. Dummyvariabler
  10. Multicolinjäritet
  11. F-test av regressionssamband
 9. Chitvå-tester
  1. Inledning
  2. Test av anpassningsgrad – diskret fördelning
  3. Test av anpassningsgrad – kontinuerlig fördelning
  4. Korstabellanalys
 10. Icke-parametriska metoder
  1. Inledning
  2. Teckentest
  3. Wilcoxons teckenrangtest
  4. Mann-Whitneys test
  5. Kruskal-Wallis test
  6. Spearmans rank-korrelationstest
This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with EU regulation.