Skip navigation

Bookboon.com Ladda ner e-böcker och kurslitteratur gratis

Choose a category

Konsten att skriva och tala

Konsten att skriva och tala
3,8 (15 läsarrecensioner) Read reviews
ISBN: 978-87-7681-231-6
2. Utgåva
Sidor : 128
 • Price: 75,50 kr
 • Price: €8,99
 • Price: £8,99
 • Price: ₹150
 • Price: $8,99
 • Price: 75,50 kr
 • Price: 75,50 kr

Ladda ner e-boken GRATIS i 4 enkla steg...

Vi beklagar verkligen, men för att kunna ladda ner våra böcker eller titta på våra videos måste din webbläsare tillåta JavaScript.
Du kommer att få ett e-postmeddelande där du blir ombedd att bekräfta din e-postadress. Därefter kommer du att få ett meddelande om våra nya e-böcker varje vecka. Inga kontaktuppgifter som du uppger till oss kommer att lämnas ut till någon tredje part.
eLib
Unlock your organization's learning potential
Titta på demo

Corporate eLibrary

Discover our employee learning solutions

This is a Premium eBook

Bookboon Premium - Gain access to over 800 eBooks - without ads

You can get free access for a month to this - and 800 other books with the Premium Subscription. You can also buy the book below

 • Start a 30-day free trial. After trial: 39,99 kr p/m
 • Start a 30-day free trial. After trial: €5,99 p/m
 • Start a 30-day free trial. After trial: £4,99 p/m
 • Start a 30-day free trial. After trial: ₹299 p/m
 • Start a 30-day free trial. After trial: $3,99 p/m
 • Start a 30-day free trial. After trial: 39,99 kr p/m
 • Start a 30-day free trial. After trial: 39,99 kr p/m
eLib
Unlock your organization's learning potential
Klicka här!

Corporate eLibrary

Discover our employee learning solutions

Om boken

 1. Läsarrecensioner
 2. Förklaring
 3. Förord
 4. Innehåll

Läsarrecensioner

Mario ★★★★★

Bra för bl.a. studenter på samtliga nivåer.

Förklaring

Gratis uppsatsguide som hjälper dig skriva en korrekt vetenskaplig uppsats, men också att hålla ett föredrag.

Förord

I samhällsvetenskapliga utbildningar läggs särskild vikt vid det som brukar kallas det vetenskapliga samtalet. Syftet med undervisningen är att studenterna skall träna upp sin förmåga att på egen hand kunna producera vetenskapliga undersökningar, samt i tal och skrift kunna diskutera och kritisera vetenskapliga texter. Uppfattningen om hur man bäst åstadkommer detta varierar mellan olika ämnesdicipliner och mellan olika lärare/forskare. Vid Statsvetenskapliga institutionen i Lund betraktar vi emel­ler­­tid denna skrift – Konsten att skriva och tala – som en normgivande och värdefull handledning på samtliga utbildningsnivåer i vårt ämne, inte minst i samband med uppsatsskrivandet. Samtidigt är det naturligtvis vår förhoppning att skriften skall kunna vara till användning även för studenter s

Den ursprungliga versionen av denna skrift tillkom läsåret 1995/96 genom ett fruktbart samarbete mellan docent Gertrud Pettersson vid Institutionen för nordiska språk och lärarna vid Statsvetenskapliga institutionen i Lund. I den nu föreliggande 2007 års upplaga har texten omarbetats och aktualiserats på ett antal ställen. För uppatsarbete är skriften tänkt att användas tillsammans med en särskild handledning om informationssökning, Konsten att hitta information, som publiceras på Statsvetenskapliga institutionens hemsida (www.svet.lu.se).

Paula Uddman och Jakob Gustavsson

studierektorer

Innehåll

 1. Inledning
  1. Syftet med denna skrift
  2. Olika slag av skrivande
  3. Hur åstadkommer man en bra text?
  4. Att skriva i grupp
  5. Uppsatshandledning
  6. Värderingskriterier vid examination
 2. Konsten att skriva en text
  1. Kommunikationssituationen
  2. Fint och fult
  3. Bra och dåligt
  4. Rätt och fel
 3. Konsten att skriva en vetenskaplig text
  1. Objektivitet
  2. Språklig självständighet
  3. Citeringsteknik
  4. Vetenskaplig (o)redlighet
  5. Hänvisningar och referensförteckning
 4. Uppsatsens utformning
  1. Uppsatsens beståndsdelar
  2. Markering av de innehållsliga byggstenarna
  3. Tabeller, diagram och figurer
  4. Titelsida
  5. Abstract
  6. Uppsatsens längd
 5. Konsten att tala
  1. Förberedelser
  2. Framförandet
  3. Efteråt
 6. Opposition och annan kritisk granskning
 7. Litteratur
This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with EU regulation.