HR i praktiken

Review :
( 16 )
77 pages
Language:
 Swedish
Den här studieguiden innehåller en översikt över de viktigaste och mest aktuella diskussionsämnena inom begreppet Human Resource Management (HRM) på akademisk grundexamensnivå.
This is a free eBook for students
Sign up for free access
All student books free, forever. Less than 15% adverts
 
Free 30-day trial
Business subscription free for the first 30 days, then $5.99/mo
Latest Addition
About the author

Zorlu Senyucel, PhD, MSc, MRes, FHEA, Chartered MCIPD.

Dr Senyucel has extensive experience of higher education gained from working in higher education for over 14 years in a broad variety of roles such as senior lecturer, researcher, leader in learning and teaching, and senior manager. He rec...

Description
Content

Den här studieguiden innehåller en översikt över de viktigaste och mest aktuella diskussionsämnena inom begreppet Human Resource Management (HRM) på akademisk grundexamensnivå. Avsikten med denna skrift är att hjälpa studenterna att förstå vad HRM är, hur det fungerar inom affärsliv och organisationer, varför personalen är en viktig resurs och hur denna resurs kan tas om hand på ett effektivt sätt på 2000-talet.

 1. Introduktion
 2. Människor och organisationer
  1. Människor
  2. Organisationer
  3. Människorna i organisationer
  4. Människor, organisationer och arbete
 3. Human Resource Management
  1. HRM och dess rötter
  2. Definition av HRM
  3. HRM som strategisk funktion
 4. Motivation och engagemang i arbetet
  1. Motivation
  2. Engagemang
 5. Grupper och arbetslag
  1. Grupper
  2. Team
 6. Organisationskultur
  1. HRM-frågornas betydelse för organisationens kultur
 7. Omstrukturera arbetsplatsernas organisation
  1. Organisationsstruktur
  2. Från byråkrati till sammanhållna strukturer
 8. Individuellt och organisatoriskt lärande
  1. Individuellt lärande
  2. Organisationsanknutet lärande
 9. Hantera de mänskliga resurserna i det 21:a århundradet
  1. Utmaningar för HRM
  2. Förändrade roller för HR-personal
 10. Referenser