Lär lätt! Statistik Övningsbok

Avaliações :
( 13 )
116 pages
Idioma:
 Swedish
Statistik används huvudsakligen till att beskriva en datamängd i olika avseenden (beskrivande statistik) eller att analysera verkligheten med hjälp av stickprov (analytisk statistik).
Este é um e-book grátis para estudantes
Inscreve-te para acesso grátis
Todos os livros de estudantes são grátis para sempre. Menos de 15% de anúncios
 
Período de 30 dias grátis
Subscrição para empresas grátis nos primeiros 30 dias, após o período $5.99/mês
Última adição
Sobre o autor
Description
Content

En gratis övningsbok till Statistik för studenter på kandidat och magisternivå

 1. Introduktion till statistik
  1. Lösningsförslag
 2. Sannolikhetslära
  1. Lösningsförslag
 3. Diskreta fördelningar
  1. Lösningsförslag
 4. Kontinuerliga fördelningar
  1. Lösningsförslag
 5. Konfidensintervall
  1. Lösningsförslag
 6. Hypotestest
  1. Lösningsförslag
 7. Variansanalys
  1. Lösningsförslag
 8. Regressionsanalys
  1. Lösningsförslag
 9. Chitvå-tester
  1. Lösningsförslag
 10. Icke-parametriska metoder
  1. Lösningsförslag